La majarbo - regiona tradicio en Bavarujo
La starigo de majarbo je la unua de majo apartenas al la lokaj kaj bavaraj (sudorientgermanaj )moroj aŭ kutimoj. Ĉiujare alterne alia loka asocio aŭ klubo starigas la lokan majarbon. Pli grandaj vilaĝoj aŭ urboj starigas du aŭ eĉ pluraj majarboj ekz. po kvartalo unu. Foje t.n. kutimtablanoj (homoj kiuj kunsidas regule al la sama tablo en la sama gastejo)starigas (propran)majarbon. Ĉar la urbo Pfaffenhofen, kie mi loĝas, havas multajn kvartalojn, starigiĝas ankaŭ multaj majarboj.

Ja la diversaj majarbostarigantoj iel foje ĵaluzas, kiam al certa majarbostarigo ne videblas la urbestro, kiu nepre devas subvencii la kostojn de tiu-ĉi "suifiga" laboro. Nia urbestro Thomas Herker ĉijare je unua de majo havis plenan programon. Unue li vizitis kaj salutis (ankaŭ jam tradicio) la "unua de majo manifestacion" de la sindikataro kaj poste li vizitis 15 lokajn majarbostarigojn. La starigo de majarbo havas ja rilaton al laboro aŭ pli preciza al okupo. Nome al la majarbo estas fiksitaj etaj ŝildoj kun simboloj pri laboroj aŭ/kaj okupoj de la lokaj civitanoj. (Ekz. bakejo, viandejo/buĉejo, lernejo, agrikulturejo k.a. kaj krome lokaj kluboj kaj asocioj povas fiksigi siajn ŝildojn, se ili volas.)

La preparo de la majarbo okazas de loko al loko diverse. Iuj senŝeligas la arbon antaŭe kaj poste ornamas ĝin per la bavaraj flagokoloroj blanka-blua. Aliaj starigas la arbon kun la ŝelo. La ĉi-jara majarbo de mia kvartalo Niederscheyern altas 31 metrojn. Ĝi laŭ la tradicio ornamiĝis bele per krono kaj figuretoj. Kiam ĝi starigis rekte, la sonoriloj de la preĝejo per kelkminuta sonorado salutis la novan majarbon.
Al la tradicio apartenas ankaŭ la ebleco, ke konkurantaj majarbostarigontoj emas ŝteli la arbon antaŭ ĝia starigo. Do la starigontoj devas aranĝi foje plursemajnan gardadon de la jam faligita arbo. Se tamen pli ruzaj uloj sukcesis ŝteli la arbon, la proprieta asocio devas elaĉeti ĝin ekz. per kelkaj centoj litroj da biero. Povas aldoniĝi al la elaĉetopago ankaŭ alia tasko.
Ekz. la ŝtelintuloj de la majarbo de alia urbo en nia regiono postulis de la proprietantoj krom la bieron ankaŭ, ke ili sole per unu etendita mano devis teni "Masskrug-on"(= bavara tradicia unulitro glaso, certe konata al vizitintoj de la munkena "Oktoberfest") plena de biero minimume 21 horojn sinsekvajn.

La starigo de la majarbo estas plurhora ceremonio. Fortaj junaj viroj sole per muskola povo devas ĝin rektigi de horizontala situo al vertikala starado. Tio okazas per uzado de stangoj t.n. "hirundoj" laŭ la vostoformo de tiu birdo aŭ ankaŭ iuj nomas ĝin "tondilo" same pro la formo de la du stangoj vd. filmeton fine de tiu-ĉi teksto. (Pro sekureco du traktoroj per longaj dikaj ŝnuregoj sekurigas la arbon pro akcidentoprevento).

La starigada ceremonio estas akompanata de granda loka festo kun bonaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, ludoj por infanoj, muziko ktp. vd. filmeton poste. En nia kvartalo estas tradicio, ke loka viandisto donacas la manĝaĵojn kaj loka trinkaĵvendisto donacas la trinkaĵojn. La gastoj tamen devas pagi, sed la monon ricevos la stariginta asocio aŭ klubo. Ĉijare en nia kvartalo la sportpafista klubo kiel stariginto tiel kontribuas al financigo de la nova flago kun 50jara ekzistojubileo.

En kelkaj vilaĝoj al la tradicio aldoniĝadas ankaŭ la elekto de la "Majoreĝino". Estas simila funkcio kiel en aliaj lokoj ekz. la "vinoreĝino". Propable en aliaj partoj de la mondo okazas similaj elektoj de iuj "reĝinoj". www.hallertau.info/index.php?StoryID=64&newsid=84273