La urbo Svitavy situas 70 km de mia loĝloko. En la distanco 20 km de Svitavy kuŝas la urbo Moravská Třebová, kie naskiĝis mia edzino Hana kaj miaj gefiloj Hana kaj Jan. Tie vivas la gepatroj de mia edzino, do ni estas ankaŭ ofte en la urbo Svitavy.

Alvenis atendita tago 20.9.2008, kiu estis markita en nia kalendaro. La tago estis inda por ekskurso, nur de tempo al tempo iomete pluvis kaj estis malvarme...

Ni alveturis ĝustatempe. Ĉirkaŭ la dek kvara horo komencis la festena kunveno antaŭ solena ceremonio de la malfermo de ESPERANTO - MUZEO. Ĉeestis multe da homoj. La programo estis tre interesa, kun muzika enmetaĵo. Multe da estimataj homoj prelegis, ankaŭ gastoj de Vieno kaj Dresdeno. La solenan ceremonion - la tratondon de la bendo - realigis kune la prezidantino de ĈEA s-ino Jana Melichárková kaj urbestro de la urbo Svitavy s-ro Jiří Brýdl. Poste ĉiuj ĉeestantoj povis trarigardi tre belegan ekspoziciaĵon de nia nova ESPERANTO - MUZEO.

Do, mi gratulas kaj deziras multajn sukcesojn nia kara ESPERANTO - MUZEO!

Poste nia vojaĝo daŭrigis al gepatroj de mia edzino en Moravská Třebová kaj hejmen. Ni ĝojis pro belega ekskurso!

Karaj geamikoj, la fotetojn el nia ekskurso vi trovos en miaj albumoj.