Mi utiligas ĉiutage Plenan ilustritan vortaron de Esperanto 2005. Mi trovis jenan interesaĵon: post la vorto, ekzemple " ansero ", estas precizigitaj frazoj ekz. : fordoni anseron, por ricevi paseron Z ( stulta interŝanĝo ). Z signifas, ke tio estas frazo de Zamenhof. Kiam tie estas post frazoj X, do temas pri esprimo el Hebrea Biblio ( Malnova Testamento ) laŭ la Londona eldono.

Laŭ mia opinio lerni lingvon kun helpo de frazoj de Majstro estas garantio de estonta lingva majstreco.