Laŭ PIV: " Reĝimo, en kiu la decidpovo apartenas, aŭ pere aŭ senpere, al la popolo."

Bone dirite, sed kia estas realeco de ĉiutaga vivo en viaj landoj, karaj geamikoj?

Nun mi priskribos per kelkaj frazoj situacion en mia lando:

El la difino sekvas, ke en mia lando niaj politikistoj nur ludas je demokratio kaj homoj al ili tion pagas. Mi esprimos tion konkrete: en mia lando ĉirkaŭ 500 homoj ( politikistoj, juĝistaro, ŝtataj estroj...) enkaĝigas dek milionojn da homoj. Kiamaniere? Vi certe diros, ja ekzistas porparlamenta elektado... Tio estas en la ordo, sed bedaŭrinde la rezulto de balotado estas tre tuŝproksima je diferenco de unu voĉo kaj post la balotoj j a m h a v a s ĉ i o n e n s i a j m a n o j politikistoj! T u t e n e k o m p r e n e b l e la deputitoj povas post balotado forlasi sian partion kaj re s t i e n l a p a r l a m e n t o !!! El tio sekvas principa ŝanĝo, kiam regas tute nova grupo de politikistoj sen influo de la rezulto de balotado! Nun estas en nia deputitaro 3 transkurantaj deputitoj, kiuj agas kontraŭ siajn elektantojn!

D I R U, Ĉ U T E M A S P R I D E M O K R A T I O ?