En tiuj ĉi tagoj ni rememoris 40.datrevenon de agreso kontraŭ mia patrujo...

21.8.1968 la ŝtatoj de Varsovia pakto perforte eniris kaj ekokupis Ĉeĥoslovakion. Temis pri granda perfido - amikoj invadis amikon! Teruraĵo!!! La okupantoj foriris el nia lando post la jaro 1989...

Mi estis 15-jara kaj estis dufoje malfeliĉa, ĉar post kelkaj tagoj, fine de aŭgusto, mi foriris post la fundamenta lernejo de mia familio studi armean mezlernejon, kiu situis 400 km-jn de mia loĝejo... Sed mi ne povis ŝanĝi mian decidon, ĉar mi devis foriri de mia familio el gravaj kialoj ...

Ankoraŭ hodiaŭ multaj homoj en nia lando diras: Ĉu pardoni al niaj okupantoj? Neniam! Sed mi asertas malon:

Ni ne forgesu, sed p a r d o n u !