En mia Esperanta biblioteko mi eltrovis tre interesan libron " ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO"  1. volumo. - unua eldono - LITERATURA MONDO, BUDAPEST 1933.

   Bedaŭrinde ĉi tiu enciklopedio enhavas nur interesaĵojn sub la literoj  A - J. La interesaĵoj sub la literoj Ĵ - Z verŝajne estas en la 2. volumo...

   Mia demando estas jena: ĉu iu hazarde ne havas nur la duan volumon de tiu ĉi enciklopedio? Mi volus iamaniere akiri ĝin...aĉeti, interŝanĝi..ktp. Mi antaŭdankas!

                                                                                                Francisko H.