IX. DIVIDAĴO

( La gazeto ESPERANTO XVa jaro.No 228/229 (8/9) Aŭgusto/Septembro 1919, la paĝo 139(15))

                                                   DIVERSAĴOJ

     .:.  Romain Rolland kaj Esperanto. - La tutmonde konata Franca verkisto Romain Rolland esprimis opinion tute favoran al Esperanto en letero sendita al la redaktoro de la gazeto " Le Travailleur Esperantiste" , S-ro E. Adam. Jen la traduko de tiu letero:

   " Mi opinias kiel vi. Mi kredas je la absoluta neceseco de lingvo internacia, kaj mi tion diris en artikolo aperinta en marto-aprilo 1918 en la " Revue politique internationale ".

   " Tiam mi, ne elektante inter ili, citis la du konkurentajn lingvojn: Esperanto kaj Ido. De post tiu tempo, miaj preferoj iris al Esperanto, kiu, malpli rigida kaj science perfekta ol Ido, estas multe pli fleksebla, pli kolore nuancoriĉa, pli vivanta, pli poezia.

   " Mi  do varme instigas vin propagandi. Oni celu, ke en ĉiuj duagradaj Eŭropaj lernejoj Esperanto estu oficiale kaj devige instruata. Sen tio ne povas ekzisti serioza kaj daŭra internacia alproksimiĝo. Por ke la popoloj interkonsentu, estas necese, ke antaŭ ĉio ili komprenu unu la alian. Esperanto  redonu la aŭdadon al tiuj surduloj, kiuj de jarcentoj estas enŝlositaj en sia lingvo.

   " Tre kore via                                                                               Romain Rolland."