III. DIVIDAĴO

                  ( La gazeto ESPERANTO XVa jaro. No 223 (3)  Marto 1919, la paĝo 40 ( 8 ) )

 

                                                         Ekstazo

                                                   de Victor Hugo

                                                          _____

                                     Mi sidis ĉe l´ maro, sub stela ĉielo.

                                     La nuboj disflugis, fornaĝis ŝipvelo.

                                    Transviven rigardis la miaj okuloj,

                                    Kaj arboj, kaj montoj, la tuta naturo

                                    Intime parolis kun dolĉa murmuro

                                       Al la krepuska marspegulo.

 

                                   Kaj brilaj stelaroj, sennombraj orkronoj,

                                  Jen laŭte, jen milde, kun ĉiuj harpsonoj

                                  Diradis en ritma muzikharmonio;

                                  Kaj blua ondaro, frapanta potence,

                                 Diradis ŝaŭmante je l´bordo kadence:

                                    " Granda Dio, sankta Dio!"

 

 

                                              Al  virino

                                         de Victor Hugo

                                               _______

                                Se reĝo mi estus, mi donus armeon,

                                Kaj ĉaron, kaj sceptron, popolan obeon,

                                Kaj gloran orkronon, palacon brilantan

                                Kaj riĉan šiparon sur maro tronantan,

                                       Por rigardo via:

                               Se Dio mi estus, oferus mi teron,

                               Anĝelojn, demonojn, ĉielan misteron,

                               Ĥaoson profundan, senliman stelrondon

                               Kaj spacon, eternon, la Dian tutmondon,

                                      Por kisado via!

                                            

                                                                  Trad.: H. Hodler

 

             ....mi profunde komplimentas Esperanton...