N.V. GOGOL : " POST KIAM VI ESTOS MATURA KAJ ESTIĜOS LA PASAĜERO DE LA 

                        DOLORPLENA VOJAĜO, KIEL PROVIANTO KUN VI PRENU VIAJN SENTOJN

                        DE HOMECO; ALIE VI ILIN NENIAM TROVOS."

                      

                       Mi volus ion skribi pri vivo...

                       Mia homa perfektiĝado estis tre pena kaj malrapida, ĉar klaran koncepton pri la plena enhavo kaj spirito kaj diversaj intimaj detaloj de la vivo mi devis iom post iom ĉerpi el ĉiuj atigeblaj fontoj, ankaü per diligenta observado kaj legado, plej parte mem eltirante la regulojn...

                       Samtempe mi konstatis, ke la samajn malfacilaĵojn havis ĉiuj, kiuj volas fundamente majstri sian vivon, kaj ke la kaüzo, ke ekzistas tiom da " eternaj komencantoj ", ke ofte eĉ maturaj kaj laüdire perfektaj homoj faras erarojn, kuŝas simple en tio, ke mankas vivolernolibro, kiu sisteme kaj en populara maniero klarigus al homoj la tutan delikatan konstruon kaj mekanismon de la vivo...

                       Bedaürinde, la lernolibro de la vivo ne ekzistas, sed laü mi temas pri bona konstato, ĉar ĉiu mem de la infana aĝo devas serĉi ĉion bezona kaj samtempe plibonigi sian karakteron survoje de iama besteco al estonta nobleco...