Tre grava kaj interesa demando, ĉu ne? Ĉiu homo volas esti sukcesplena...

    Laü mia opinio respondoj de scienculoj verŝajne ne estas tiel utilaj kiel de ĉiutagaj spertuloj...Tial mi konsilas: ne demandu scienculojn, sed spertulojn...!

   Mi havas al ĉi tiu problemo jenan observecon: tute ne gravas, ĉu homo estas materialisto, idealisto aü alia  -isto...sed tute gravas, ĉu li en ĉiutaga vivo per siaj pensoj kaj agoj praktikas karmajogon...   Ĉu vi scias pri kia termino temas? La karmajogo signifas daüra produktado de pozitivaj pensoj kaj agoj sen kia ajn pretendoj je reciprokeco.

  Konklude mi nur volas mencii, ke miaj vortoj validas, kiam ne temas pri naiva aü stulta agado...