Hodiaü mi havas libertagon, ĉar mi kun la edzino Hana nomita Horajda ne zorgas pri niaj nepinoj dujaraj ĝemeloj Monika kaj Veronika. Ni, nome, ordinare klopodas helpi al nia filino Hanka, kiu nun jam la trian monaton "sane malsanas" ( vomado estas ŝia kunulino...) - atendas la trian infanon...

   Do, ni, dank al Dio, travivas feliĉajn tagojn...mi nun sidas en nia loĝoĉambro, aüskultas la kazedon " TEAM en Esperanto" kaj volas skribi kelkajn frazojn pri mia Esperanta biblioteko:

  Mi havas ĉirkaü 500 Esperantajn librojn. La plimultajn mi aĉetis, aliajn mi ricevis donace. Mi havas 37 librojn el la jaroj 1900 - 1925. Temas pri gemoj! Ekzemple:

  Čejka Th.    El la historio de Esperanto ( 1906)

  Giambeneluigi   Tra la Esperanta literaturo (1907)

  Christoffel   Lernolibro de la natura stenografio  (1907)

  E. Privat   Vivo de Zamenhof  (1923)

  E. Privat   Historio de la lingvo Esperanto (1923)

  Dr.L.L. Zamenhof   Fundamenta KRESTOMATIO de la lingvo ESPERANTO (1907)

  Gazeto Esperanto, jarkolekto  1919-21  kaj 1922-24

  ...kaj pluaj...

   Mi estas tre feliĉa, ke mi havas tiel belan kaj grandan bibliotekon.Ĉiutage mi multe legas. Mi esperas, ke mi havos eblecon transdoni ĝin al miaj posteuloj aü bonaj esperantistoj...