Kelkfoje en mia ĉiutaga vivo mi meditadas: longe mi fiksas kaj koncentras mian penson sur IO. Mian meditadon mi komencas kaj finas kun mia preĝo:

        Dio mia, Amo mia,

       estiĝu Via Volo,

       Vi estas mia Certeco,

      mi estas Via Radio.

     Dankon! Ameno! Mi Estas.Ameno!

   Longa, daüra meditado estas bonplena kaj alportas trankvilecon, kiu signifas havi neniajn zorgojn, nenian timon antaü la estonteco, nenian bedaüron pri la pasinteco...