...mi tre ĉagreniĝis, kiam mi aĉetis kaj tralegis en la jaro 1990 la libron de tutmonde fama batalanto por libereco Václav HAVEL " PRI HOMA IDENTECO" ("O LIDSKOU IDENTITU", eldonis ROZMLUVY 1990, temas pri kolekto de eseoj, artikoloj kaj interparoloj). En tiu ĉi libro mi trovis LA VERON: VÁCLAV HAVEL, prezidanto de Cehxoslovakio, ESTAS MENSOGULO!  Li en tiu ĉi libro kulpatestis sin mem:...

     ....sur la paĝoj 269-277 estas la artikolo "Al redaktejo Práce" en kiu Václav Havel dementas informojn, ke li estas "filo de milionulo". Mi citas ĉi tiun artikolon el 13.3.1977:

    " Mia patro estis vere entreprenisto, sed ne havis la filmaj atelieroj en Prago-Barrandov, kiel vi asertas en via artikolo...LI NE ESTIS MILIONULO..."  

   Mi ne scias, kial  VÁCLAV HAVEL MENSOGIS...Kiel estas ĝenerale konate post la jaro 1989 ricevis Václav Havel la havaĵon de lia familio reen, temis pri kelkaj milionoj da kronoj... de tiu ĉi tempo mi jam ne povis kredi al li...