Mi havas du nepinojn. En la monato februaro ili havos du jarojn. Mi volus komenci instrui Esperanton al ili. Bedaürinde mi ne havas proprajn spertojn kun instruado de infanoj...ĉu iu povas al mi konsili?