EBLE ESTAS MIA ALVOKO STRANGA,SED..TIO NE GRAVAS,..MI NE POVAS PLU SILENTI KAJ NUR AŬDI LAMENTADON DE NI, ESPERANTISTOJ...KIAL "TIO" NE FUNKCIAS?...

MI ESPERANTIĜIS EN LA JARO 1981 KAJ TUTE MI NE KOMPRENAS KIAL

NI ESPERANTISTOJ ESTAS TIEL NEDECIDEMAJ, TIMIGITAJ NUN,

JE LA KOMENCO DE LA TRIA JARMILO KAJ EN LA TEMPO DE INTERRETA KOMUNIKADO.

NI DEVAS SENPROKRASTE UZI ĈI TIUN INTERNACIAN KOMUNIKADON POR NIAJ CELOJ!NUN NE POVAS ESTI PROBLEMO SUMIGI ESPERANTISTOJN SUR NIA PLANEDO

KAJ FINE KONSTATI KIA GRANDA TUTMONDA FORTO NI, ESPERANISTOJ, ESTAS.NI BEZONAS KAJ DEVAS DIRI: NI, ESPERANTISTOJ EL DIVERSAJ LANDOJ DE LA MONDO

EN LA NOMBRO...ekzemple xxxxx milionoj.. NE PETAS, SED POSTULAS

LINGVAN EGALRAJTECON EN LA MONDO!