" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

III. 1909,

VI. DIVIDAĴO - p. 42


GRAVAJ ELTROVOJ.

Kiu eltrovis la skribmaŝinon? Sendube estas malmulte konate, ke jam en jaro 1829 estis en Nordameriko donita patento je skribmaŝino, kiun eltrovis William Burt. Sed la eltrovinto ne estis feliĉa; en mallonga tempo li estis devigita vendi sian eltrovaĵon por 75 dolaroj, ĉar la tiama publiko ne sciis ankoraŭ taksi la neordinaran gravecon de tiu ĉi maŝino. Sed en tiu ĉi prezo ne ŝajnis esti al la aĉetinto sufiĉe modera. En tutmonda ekspozicio en Chicago estis en fako de " onklo Sam " elmontrita kiel specialaĵo letero de tiu aĉetinto al la eltrovinto, en kiu li petas pri redono de mono, ĉar li faras kun la eltrovaĵo neniujn negocojn; krom tio estis ekspoziciita la patentdiplomo subskribita de prezidanto Andreas Jackson kaj la bildo de originala maŝinmodelo, kiu bruliĝis en jaro 1836.

Li.Nu, ĉiu eltrovo havas sian sorton...

Francisko