" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

III. 1909,

IV. DIVIDAĴO - p. 41GRAVAJ ELTROVOJ

Kiu eltrovis la ŝtalplumon? Ŝtalajn plumojn eltrovis kaj konstruis en la jaro 1820 instruisto James Perry en malgranda vilaĝeto apud Londono. Ĉar li ne estis riĉa li vendadis siajn plumojn ĉe londona foiro kaj li atingis tian sukceson, ke post du jaroj li rezignis la instruistecon kaj fariĝis la una fabrikisto de ŝtalplumoj. En la jaro 1825 li havis jam 50 laboristojn, kiuj pretigadis la plumojn sen helpo de maŝinoj. Tiutempe aĉetis teksista submajstro Josua Masson tri ŝtalajn plumojn kaj komencis cerbumadi, kiel estus eble pretigi ilin per helpo de maŝinoj. Li laboris je tiu ideo ĝis la jaro 1830. Poste li transloĝis en Birminghamon kaj fondis tie fabrikon je ŝtalplumoj. Ambaŭ eltrovintoj Perry kaj Masson treege riĉiĝis.El nia nuntempa rigardo temas pri bela fabelo, ĉu ne? Bedaŭrinde, hodiaŭ nia vivo estas tre tre malfacila...

Francisko