" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

III. 1909,

III. DIVIDAĴO - p. 40ĈU VI SCIAS, KE....? ( selekto )


... unu miliardo da minutoj post la naskiĝo de Kristo pasis nur la 29. de aprilo 1902 je 10 horoj 40 minutoj antaŭtagmeze?

... multaj homoj eĉ ne ĝisvivas miliardon da sekundoj, t.e. ne plenajn 32 jarojn?

... la plej granda preĝejo en la mondo estas tiu de sankta Petro en Romo, en kiun eniras 45.000 homoj; poste la preĝejo de s. Paŭlo en Londono por 38.000, katedralo en Milano por 37.000, en Köln a/R. por 30.000, Aja Sophia en Konstantinoplo por 23.000, preĝejo de s. Johano Laterana en Romo por 22.000, preĝejo de s. Stefano en Wien kaj katedralo en Pisa 12.000, de s. Dominiko en Bologna 11.500, preĝejo en München 11.000 homoj.

... la ĝisnuna multiĝado de loĝantaro havos Eŭropo en jaro 2000 pli multe ol 940 milionojn da loĝantoj. Hodiaŭ vivas en Eŭropo 400 milionoj da homoj.

... ĉiuj maroj de la terglobo enhavas tian kvanton da saloj, ke oni povus fari el ili tavolon dikan pli ol 10 metroj sur la supraĵo de la tuta tero. Tiuj saloj ludas rolon de egaliganto en la mastrumado de la terglobo, ĉar ili malhelpas al ventoj levi troan kvanton da vaporoj, kiuj, fariĝante akvo, povus subakvigi la moderajn regionojn.Mi havas nur unu piednoton: en Eŭropo ( laŭ " Desk Reference Encyclopedia " 1995 ) vivas ĉirkaŭ 705 milionoj da homoj.

Francisko