" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

XII. DIVIDAĴO - p. 156LA SEPO EN HOMA VIVO.

En la religio, arto kaj superstiĉo la sepo de pratempoj estis mistika kaj sankteca. La sepan tagon Dio ripozis post sia krea laboro, kaj la sepa tago estas sanktigita de kristanoj kaj hebreoj. Sep kunloĝantojn havis patriarko Noaho, la superakvigo estis antaŭdirita je sep jaroj, la biblio rakontas pri sep jaroj fruktoriĉaj kaj sep senfruktaj, kiujn Jozefo estis antaŭdirita laŭ sep bovinoj grasaj kaj sep malgrasaj kaj laŭ sep spikoj plenaj kaj sep malplenaj. Sep ŝtupoj kondukis al la trono de Salomono, sep kandelingoj en la Jeruzalema katedralo havis po sep brakoj kaj Jakobo servis sep jarojn por Raĥelo. Sep jarojn travivis Moizo sur la monto Sinai´, dum sep tagoj la homoj manĝis milian panon, sep tagojn daŭris iliaj grandaj festoj, sep tagojn ili bedaŭris la mortintojn. Ekzistas sepo da pentaj psalmoj. La " patro nia " enhavas sep petojn, sep sakramentojn starigis Kristo, sep lastajn vortojn li eldiris sur la kruco, en sepradia brilo malsupreniris la sankta Spirito je apostoloj. Oni legas pri sep anĝeloj kun trumpetoj, pri libro kun sep sigeloj, pri sep komunumoj kaj sep montetoj. Ekzistas sep ĉefaj pekoj kaj sep virtoj, tri diaj kaj kvar moralaj. Romo staras sur sep montetoj, same oni diras pri Lisbono, Konstantinoplo, Königsberg, Nürnberg kaj Bamberg. Thebo havis sep pordegojn. La historio rakontas pri sep mondmirakloj kaj sep saĝuloj. La mezepoko konis sep liberajn artojn ( astronomion, geometrion, gramatikon, retorikon, dialektikon, aritmetikon, muzikon ). La ĉielarko havas sep kolorojn, la skalo sep tonojn. Estas sep insuletoj Kanariaj kaj sep Jonaj. Niobo havis sep filojn kaj sep filinojn, ĉiujare oni oferdonis en Grekujo sep junulojn kaj sep knabinojn al Kreta Minotaŭro. La papo Gregorio sepa fondis sep monaĥejojn. En la fabeloj oni rakontas pri sepmejlaj botoj, pri sep korvoj kaj sep pigmeoj. Se la spegulo falas de la najlo, tio signifas sep jarojn malfeliĉajn; kiu trovas hufoferaĵon, estas feliĉa dum sep jaroj; la mono signita per la sepo kunportas ankaŭ feliĉon. La sakramenton de la edzeco oni nomas koncize " sepa sakramento ".

Trad. Voĉo.