" ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

VII. DIVIDAĴO - p. 84Ekzamena komisio de Bohema Unio Esperantista ricevis leteron de dr-o L.L. Zamenhof :

Karaj Sinjoroj!

Kun plezuro mi legis Vian sciigon pri la okazinta unua ekzameno en la Bohema Unio Esperantista. Mi sendas al Vi mian gratulon kaj mi esperas, ke Viaj atestoj donos al ni baldaŭ multe da perfektaj Esperantistoj.

Al ĉiuj bohemoj, kiuj demandos min pri atestoj, mi kompreneble rekomendos la ekzamenojn en Via Unio.

Via Zamenhof.Estimataj geamikoj, la foteton de tiu ĉi letero vi trovos en miaj dokumentoj.

Francisko