ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

V. DIVIDAĴO - p.37Organizado de internaciaj vojaĝoj. Profesoro Houssais ( Bourges, Cher, France ) faras jenan tre interesan proponon: Esperantistoj, kiuj dezirus viziti niajn tutmondajn kongresojn, ofte ne povas pro malproksimeco aŭ pro netaŭga libertempo entrepreni tiun ĉi vojaĝon. Al tiuj li proponas formi post interkonsento kun Esperantistoj najbaraj grupojn, kiuj, kondukataj de unu aŭ du enlanduloj, vizitus f r e m d a j n samideanojn. Ili povus ĝui tiel ankaŭ la plezuron uzi en praktika vivo Esperanton parolatan; niaj postkongresaj ekskursoj montris jam al ni, kiel bela kaj gaja estas la opa vojaĝado de diversnaciaj Esperantistoj. S-o Houssais plezure donas al ĉiu pli detalajn klarigojn.Laŭ mia opinio niaj antaŭuloj - esperantistoj estis pensemaj kaj agemaj homoj. Venis al mi en la cerbon, ĉu la posteŭloj de s-ro profesoro Houssais vivas kaj estas ankaŭ esperantistoj?

Francisko