ČASOPIS ČESKÝCH ESPERANTISTŮ "

OFICIALA ORGANO DE BOHEMAJ ESPERANTISTOJ KAJ DE CENTRA ASOCIO

BOHEMA UNIO ESPERANTISTA ( B. U. E. )

II. 1908,

IV. DIVIDAĴO - p.37Neŭtrala teritorio Moresnet inter Germanujo, Belgujo kaj Holando, kun urbo Altenberg estas rekomendata de prof. Gustave Roy ( Collége de Saint - Girons, Ariége, France ) kiel neŭtrala ŝtato esperantista, amikejo de ĉiuj trapasantaj vojaĝantoj kaj sidejo de internacia komerco. La ŝtato mezuranta ses kv. kilometrojn kuŝas proksime de urboj Aachen, Liége kaj Verviers, najbare de ĉefaj linioj eŭropaj, kaj havas 3500 diversnaciajn loĝantojn. Interesa franca broŝuro pri tiu projekto eliris antaŭ nelonge kaj estas ricevebla ĉe aŭtoro por 60 ctm. afr. Projet réalisable en six mois d´ un État espérantiste indépendent.Estimataj geamikoj, ĉu iu el vi konas historion, samtempecon kaj estontecon de tiu ĉi teritorio?

Francisko