Se vi deziras ankaŭ pli konkrete helpi al FEL, zorgu, ke vi nepre reabonos al MONATO, kiu post du monatoj ankaŭ eniros sian 30an jaron! Se vi ankoraŭ ne konas la magazinon MONATO, kaptu la ŝancon kaj elŝutu la jenan senpagan ekzempleron. Pliajn donitaĵojn pri MONATO vi trovos en www.monato.net, aŭ, kiel ne simple sendi iperMesaĝon al ni? ;-)

Se vi vere ne interesiĝas pri politiko, scienco, ekonomio kaj la multaj aliaj temoj, kiujn traktas MONATO, vi sendube interesiĝas pri libroj kaj diskoj? En www.retbutiko.net vi trovos ĉion kion vi deziras.

Kun koraj salutoj de la oficistoj Gerd, Guido, Jean Pierre, Julia, Paul kaj Tina, de la estraranoj Bart, Flory, Helena, Kevin, Lode, Walter kaj Yves, kaj de ĉiuj volontuloj!