Ĉiuj membroj de ipernity, kiuj estos en Roterdamo dum la UK de UEA, povos facile kontakti unu la alian. FEL aranĝos por ili renkontiĝon ekster la kongresejo dimanĉon la 20an, je la 13a horo, do post la inaŭguro, antaŭ la kongresejo ĉe ĉefa enirejo.

Venu multnombre kun viaj fotoaparatoj por interkonatiĝi kaj interfotiĝi!

Al tiuj, kiuj fotos kaj aperigos siajn fotojn kaj filmetojn tie ĉi, ni rekomendas, ke ili aldonu al ĉiuj bildoj la temo-etikedon "uk2008". Tiam per unu alklako ĉiu povos vidi ĉies UK-bildojn tre facile!

Bonan vojaĝon al Roterdamo!