Ŝi naskiĝis en la Ruslanda urbo Kaluga, sed en la infanaĝo kune kun la familio ŝi ekloĝis en Duŝanbeo, la ĉefurbo de Taĝikistano, kie ŝi diplomitiĝis en la Taĝikia Ŝtata Politekniko (1986) kaj laboris kiel inĝeniero pri aŭtomobiloj. En 1993 ŝi migris al Germanio, kie ŝi loĝis 20 jarojn en Berlino kun sia edzo, konata esperantisto Gerd Bussing.

En 1988 ŝi lernis Esperanton kaj dum kelkaj jaroj partoprenis multajn esperantistajn kongresojn kaj renkontiĝojn. Komence de la 1990aj jaroj ŝi ekverkis novelojn en Esperanto, kiuj aperis en Monato kaj aliaj gazetoj, kaj ricevis kelkajn premiojn kaj honorajn menciojn en la Belartaj Konkurso de UEA. Kun la aŭtora nomo Lena Karpunina aperis du ŝiaj novelaroj: La bato (2000, 2a eld. 2006) kaj Neokazinta amo (2007).

“Ŝia majstra talento verkista konsistas ĉefe el homa psikologio kaj kapablo prezenti eĉ la plej strangajn personojn tiel, ke la leganto akceptas kaj eĉ ekŝatas ilin. En la Esperanta literaturo tiu ŝia talento estas vere malofta”, – skribis pri ŝi Sten Johansson.

En 2010 pro siaj literaturaj meritoj Jelena Karpunina estis elektita al la Akademio de Esperanto, kie ŝi laboris en la sekcioj “Literaturo” kaj “Konsultejo de la Akademio”.

Konatiĝinte kun Lena en Eŭropo-Azio’ 91 en Sverdlovsk (1991), kie ŝi multe rakontis pri sia vivo kaj pri la malfacila situacio en la Centra Azio fine de la perestrojko, ni poste malofte havis la eblon renkontiĝi sed kun ĝojo sekvis ŝian literaran karieron. Bedaŭrinde, plia renkontiĝo ne okazos.

Ni funebras kaj kondolencas.
Halina Gorecka
Aleksander Korĵenkov