La Esperantigon faris René de Saussure, kiu en la tempo de la Ido-skismo ludis gravan rolon en la defendo de Esperanto per siaj profundaj klarigoj de la E-a gramatiko (principo de sufiĉo kaj neceso, ktp).


Tiu traduko montras, kiel de Saussure mem aplikis la lingvon laŭ siaj konceptoj. 'La Revuo' siatempe komentis: "Eleganta traduko de bone elektita verko...".


Kompreneble la 1a eldono estis jam de multaj jardekoj elĉerpita kaj ne havebla, pro tio la verko estas preskaŭ nekonata en E-ujo.


Tiu ĉi reeldono donas al vi la eblon konatiĝi kun la eble plej granda franclingva svisa aŭtoro kaj kun la "eleganta" traduko de Saussure.

(Eldonita de MAS, 126 p., 11,34 eŭroj + sendokostoj, havebla ĉe Flandra Esperanto-Ligo)