Flandra Esperanto-Ligo's articles

 • Grégoire Maertens 90-jara

  - 8 years ago - 3 comments
  Grégoire Maertens, unu el la plej gravaj Esperanto-gvidantoj dum la lastaj jardekoj, festis en la novjara tago 2014 sian 90-an datrevenon. Jen la gazetara komuniko, kiun UEA dissendis pri li:

 • Saĝuloj bezonataj ...

  - January  1, 2014 - 2 comments
  Ekde la unua de januaro ŝtatanoj de Bulgario kaj Rumanio povas pli facile trovi laboron en la tuta Eŭropa Unio, do ankaŭ en Britio. "Jes, sed ..." diras la registaro de la "Unuiĝinta Reĝlando". Paul Gubbins, la ĉefredaktoro de Monato, komentas.

 • Retbutiko renovigita

  - December  4, 2013 - 1 comment
  La kutimaj klientoj de la Retbutiko de Flandra Esperanto-Ligo (www.retbutiko.net) certe jam rimarkis kelkajn novaĵojn. Unu el ili estas la multe pli granda serĉebleco. Se ekzemple nun vi rigardas la detalojn de la libro "Kanto pri minotaŭro" de Gerrit Berveling (http://www.retbutiko.net/eo/ero/kmin), vi vidos, ke la nomo "Berveling" estas verda kaj sekve alklakebla. Se vi alklakas tiun ligilon, vi tuj vidas ne nur la verkojn, kiujn Berveling aŭtoris, sed ankaŭ la verkojn, kiujn li tradukis, a…

 • Perfidita popolo

  - November 28, 2013
  La jena recenzo pri la plej freŝa romano de Trevor Steele, Paradizo ŝtelita, aperos en la venonta numero de MONATO.

 • Ĉu rasisma? Neniel!

  - November 18, 2013
  Hieraŭ centoj de personoj protestis en Amsterdamo kontraŭ la - laŭ ili - rasisma festo "Sankta Nikolao". Ĉu ĝi estas tia? Jen la nederlandano Gerrit Berveling donas en MONATO sian vidpunkton.

 • Lena Karpunina (1963-2013)

  - November  5, 2013 - 5 comments
  La 4an de novembro forpasis Lena Karpunina, multjara kunlaborantino de Flandra Esperanto-Ligo. Ŝi aperigis plurajn novelojn siajn en la magazino MONATO kaj aperigis ĉe FEL siajn novelarojn La Bato kaj Neokazinta amo . Jen, kun afabla permeso de la redakcio de La Balta Ondo la nekrologa artikolo el tiu revuo:

 • Rolo redifinita

  - September 10, 2013
  Mian parlamentan deputiton mi malofte kontaktas. Mi diras „mia”, tamen ŝin mi dividas kun dekmiloj da aliaj voĉdonintoj aŭ, verdire, nevoĉdonintoj. Regas politika apatio en Britio: deputitoj, oni diras, prizorgas nur siajn nestojn kaj, eĉ se ili ja sinceras al siaj elektontoj, mankas al ili influo kaj povo, ĉar ĉion findecidas elita kaj dominanta plenum-potenco.

 • Saluton, serĝento!

  - August  6, 2013
  En la 1980aj jaroj mi ekapartenis al elito. Mi sufiĉe fieris: mian elitecon mi akiris ne brokante, ekzemple laŭnaske, pro membriĝo en eminenta familio, sed proprainiciate. Mian elitecon mi neniam petis, neniam elserĉis, kaj ĝin mi malkovris nur hazarde, kvazaŭ fuŝe. Kiel mi fariĝis elitulo? Simple, ĉar iu taksis min sufiĉe grava, almenaŭ politike interesa, por subaŭskulti kaj registri miajn telefonmesaĝojn.

 • Sablohorloĝo forŝovas piramidon

  - June 17, 2013
  Kris Verburgh, 26-jara flandra kuracisto, kaŭzis malgrandan „tertremon” en Flandrio per sia libro De voedselzandloper , laŭvorte „la nutra sablohorloĝo, la nutro-klepsidro” (laŭ la formo de lia nova, ĝisdatigita versio de la nutra piramido). Tiu ĉi artikolo celas ne esti recenzo pri la libro, sed prezenti al la legantaro kelkajn konkludojn kaj instigi al pli saniga kaj konscia manĝado. Legu la tekston, kiu aperis en la julia numero de MONATO.

 • Fama? Ne, dankon.

  - May 21, 2013
  Kion signifas „fama”? Laŭ Plena Ilustrita Vortaro , „tre konata de la publiko”. Sekvas zamenhofaj ekzemploj: „mi diras, ke mi vidis la faman Sp. (rabiston); rabeno, kiu malproksime ĉirkaŭe estis fama pro sia instruiteco”.

 • Studsemajnfino kun Katalin Kováts

  - February 12, 2013
  Post 8 jaroj denove studsemajnfino kun Katalin Kov áts en Antverpeno Dato: 8-9 de marto 2013 Loko: Esperantodomo Antverpeno Frankrijklei 140 La programo konsistas el du plentagaj seminarioj, el kiuj la 4 partojn oni povos partopreni aparte. Vendredon vespere Katalin prelegos pri Hungario. Dimanĉon antaŭtagmeze okazos ĉiĉeron ata vizito en la centro de Antverpeno. En loĝigo lokaj esperan…

 • Retbutiko 17jara - Rabato dum la festsemajnfino

  - February  9, 2013
  Antaŭ precize 17 jaroj estis lanĉita la Retbutiko, la facila maniero por butikumi en esperantlingva libro- kaj disko-servo. La ideo venis siatempe de Paŭl Peeraerts, kiu verkis la bazan programon. Poste Bart Demeyere evoluigis ĝin al ne nur butiko, sed "referencretejo" kie eblas trovi recenzojn, fotojn, priskribojn ktp. Por iom festi tion ĉi la Retbutiko ( www.retbutiko.net ) dum la nuna semajnfino donas rabaton de 10% al la personoj, kiuj mendas librojn aŭ diskojn aŭ aliajn esperantaĵoj…

 • Aktuale pri la Abonhelpa Fonduso

  - January 27, 2013
  Jam de 30 jaroj M ONATO havas sian abonhelpan fonduson, kiu subvencias legemulojn en landoj kun malforta aŭ juna ekonomio. Esperanto-parolantoj el tiuj landoj povas peti subvencion de la fonduso, kaj tiel ricevi la magazinon ĉu tute senpage, ĉu kontraŭ forte rabatita kotizo.

 • Kion vi opinias pri niaj multaj "amikoj" en ipernity?

  - January 24, 2013 - 9 comments
  Kion vi opinias pri niaj multaj "amikoj" en ipernity, Facebook, Twitter? Ĉu vi konsentas, kun la aŭtoro? Almenaŭ ipernity baldaŭ ŝanĝos la "amikojn" al "konatoj"!

 • Plej furoris en 2012

  - January 11, 2013 - 5 comments
  Jen la listo de verkoj, kiuj plej furoris en 2012 en la Retbutiko de FEL.

 • De la gepatroj lernu!

  - January  5, 2013 - 1 comment
  La suba artikolo prezentas ŝajne simplan manieron instrui fremdajn lingvojn. Al la redaktoro de MONATO ŝajnas, ke la aŭtoro ne sufiĉe distingas unuflanke inter la multhora kaj individua kontakto inter tre juna infano kaj gepatroj kaj aliflanke la limigita kaj malpli persona kontakto inter pli aĝa infano kaj instruisto. Cetere, la deziro-listo (ekz. semajne 20 horoj da fremdlingva instruado) nur utopie realigeblas. Profesiaj instruistoj bonvolu perletere reagi!

 • Recenzo pri "Bildvortaro en Esperanto"

  - October  4, 2012 - 1 comment
  En la revuo Monato baldaŭ aperos la jena recenzo pri la nova eldono de "Bildvortaro en Esperanto".

 • Roberto Pigro transprenas la sciencan stafeton

  - July 19, 2012
  Jam de kelkaj monatoj nia kunlaboranto Roberto Pigro, unu el la plej fervoraj verkantoj de M ONATO , redaktas la artikolojn de la rubriko „Scienco”. La eldonejo decidis nun oficialigi tiun kunlaboradon kaj jen prezentas la novan redaktoron al vi.

91 articles in total