Saluton, amikoj! Ĉi tiu poezio sube prezentota troviĝas en la libro Diverskolora Bukedeto, eldonita en 1941, Brazilo, kun poezioj el 40 lingvoj, tradukitaj ĉiuj de la elstara e-isto Francisko Valdomiro Lorenz. "La feliĉo" verkis en la kataluna la poeto Roc Alcells. Mi ĉi tie kundividas ĝin, ĉar mi trovas tiun poezion tre bona kaj ankaŭ por omaĝi al nia amiko Karles, kataluno.

La feliĉo

Mi scias, ke vi deziras
- kiu ne deziras ĝin? -
ke feliĉ' favoru vin;
je ĝia rid' vi aspiras.

Sed ne serĉu ĝin en oro,
nek en aĉet' aŭ en vend',
nek de l' plezur' en moment',
per kiu trompiĝas koro.

Ne serĉu ĝin en korflamo,
- baldaŭ estingiĝos ĝi, -
ne serĉu en fantazi',
nek en brilo de gloramo.

Se vi min obei penos,
agu laŭ mia konsil',
konata dum jaroj mil:
ne serĉu ĝin, mem ĝi venos.