Antaŭ kelkaj monatoj mi komencis meti en YouTube serion da videoj por muzikaĵoj en Esperanto. Mia unua provo okazis por la muzikaĵo Bela revo, kantata de Anjo Amika kaj verkita de Gregori kaj Giorgio Silfer. Mi nun decidis per tiu blogo prezenti ĝin kaj aliajn videojn al miaj amikoj ĉe Ipernity. Aldone mi parolos kaj invitos paroli pri la video, la muziko ktp.

Nu, tiun muzikaĵon mi konis danke al la retejo MusicExpress (klaku ĉi tie por rekte vidi apartan liston kun ĉiuj e-muzikoj alŝuteblaj en tiu retejo). Ankaŭ pri Anjo Amika mi neniam estis leginta ĝis tiam (MusicExpress havas paĝon pri ŝi kaj kelkaj el ŝiaj muzikoj). Kaj aŭdante tiun muzikaĵon ŝian, mi havis la ideon fari filmeton por ĝi kaj ĝin meti en YouTube.

Ĉar mi ne konas profesian teknikon pri la filmfarado, tial mi decidis uzi simplegan programon, kiu jam estis veninta kun mia tekkomputilo, muvee autoProducer 5.0 (SE). Temas pri tre simplega progamo, kiun mi neniam estis eĉ malferminta; mi nur rememoris, ke mia patro iam diris, ke ĝi servus por fari filmojn, kaj decidis esplori ĝin. Muvee ja havas interesajn ebligojn, sed ne permesas kompletan regon sur la filmo farata (aŭ mi ne lernis, kion ĝin faris), ĉar la procezo estas iom aŭtomata. Plaĉis al mi la rezultiton, sed tial mi ne plu uzis ĝin por la aliaj tiam farotaj filmoj.

Pri la video mem, mi elektis uzi bildojn de Wikimedia Commons, retkomunumo, kiun mi tre admiras. Mi elektis bildojn sugestitajn de la muzikaĵo mem. Tial interesas koni ĝian tekston:

Bela revo, bela revo
Restu ĉe l' koro
Bela revo, bela revo
Vi dolĉas en memoro

Rozo de la tenero
Insul' meze de l' maro
Lampo tra la vespero
Ursostelaro

Bela revo, bela revo
Estu vidata
Ĉe la luno ĉe l' suno
Estu vidata

Sur neĝo la panero
En glaso la lampiro
Bela revo, bela revo
Glimas admiro

Venu tien sidiĝi
Venu por endormiĝi
Sur tiu foteleto
Kalikoflora

Kaj la nokto venanta
Estos sen dolora
Kaj la nokto pasos for
Kiel ŝaŭmo senspura
Kaj la nokto pasos for
kaj vi kuŝos plej pura

Bela revo, bela revo
Ne min forlasu
Vi kiu konas miajn larmojn
Vi ne lasos min soli

Bela revo, bela revo
Ne min forlasu
Vi ne kredanta miraklojn
Sed kiu povas konsoli

Bela revo, bela revo
Estu kantata
Tra la pluvo, ĉe l' suno
Estu kantata

Paradiz' kaj veneno
Suker' kaj salo
Bela revo, bela revo
Estu konsumata

Venu tien kuŝiĝi
Venu por ekvarmiĝi
Sur tiu foteleto
Kalikoflora

Kaj la tempo venanta
Estos sen dolora
Kaj tempo pasos for
Kiel ŝaŭmo senspura
Kaj la tempo pasos for
Kaj vi flosos plej pura

Kelkaj bildoj nur kompletigas la versojn. Tiaj estas ekz-e la unua bildo, kiu montras fuman koron, kaj tiu pri la neĝa pejzaĝo sekvata de kristnaskaj panoj. Aliaj estas pli evidentaj, kiaj la rozo kaj la insulo. Multaj rememorigas al ni la montarojn, la ĉielon, la sunon, la astrojn - mi elektis ilin, ĉar ili tre proksimas (laŭ mi) de la koncepto "revo"; speciale mi emfazas la bildon kun grupo sur montego - mi amegas la sensacion esti en tia loko, izolata de ĉio, supre de ĉio, libera, kvazaŭ ekfluganta.

En la filmo mi uzegis pentraĵojn, belaj artaĵoj produktitaj de pluraj nacioj. Krom tio, mi ankaŭ elektis plurajn bildojn, kiuj remorigas la religiojn tra la mondo - do oni povas vidi referencojn al kristanismo, budhismo, taismo, bahaismo... Sed aparte interesa estas la bildo elektita por ilustri la duan verson "kaj la nokto pasos for". Tiu bildo montras sunleviĝon en Marso!

Nu, mi finos nun, ĉar mi ne volas lacigi vin. Mi esperas, ke vi ĝuos tiun simplan laboron!