Resaluton, geamikoj! Okaze de la ĵusa helpopeto de la Tangshan-a Esperanto-Asocio (legu pli en: http://www.ipernity.com/blog/fernandomaiajr/138014), BEJO (la Brazila Esperantista Junulara Organizo), mialanda sekcio de TEJO (Tutmonda E. J. O.), ekigis kampanjon por apogi Tangshan. Jen la kampanja afiŝo:

Temas pri oficiala invito al la anoj helpi Tangshan per tiel simpla maniero kaj samtempe tiel interesa: la interrilato per Esperanto kaj per malferma poŝtservo. Kiam ni interŝanĝas poŝtkartojn, ni interŝanĝas nian kulturon, kaj se ili iras malferme, ni atentigas por Esperanto, ĉefe se iel na vorto Esperanto bone aperas sur la skribflanko de la poŝtkarto.

Nu, tiu invito de BEJO ne limigas sin al ĝiaj propraj anoj, sed al nia tuta mondkomunumo. Bonan sendon! :)