En la jaro 2000 mortis en Berlin Esperantisto, kiu volis heredi sian monon al Esperanto-organizaĵoj. Li do skribis en sia lasta volo, ke po duonon ricevu la Berlina Esperanto-Ligo (BEL) kaj la Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL). Tiu bona intenco tamen ĝis nun kaŭzas signifajn problemojn, tiel ke la mono daŭre estas en la banko kaj nia Berlina asocio ankoraŭ ne sukcesis elpagigi ĝin.

La banko insistas, ke oni povas nur en unu granda tuto elpagi la monon. Por tio necesas do la konsento de ĈEL. Dum relative facilas diri, kiuj dokumentoj estas bezonataj por ke BEL estas jure reprezentata ĉe la banko, tio pli malfacilas ĉe ĈEL:

La germana banko fakte ne certas, kiuj dokumentoj necesas, por ke ĈEL estu jure (aŭ per komisio) reprezentata en la banko. Ili do simple nomis la aferojn, kiuj necesus por germana asocio. Tamen neniu scias, ĉu tiuj aferoj ankaŭ ekzistas en Ĉinio. Temas pri:

  • statuto de la Ĉina Esperanto-Ligo (por scii, kiom da personoj necesas por prezenti la asocion)
  • dokumento, kiu klarigas, kiu(j) persono(j) rajtas reprezenti la Ĉinan Esperanto-Ligon (en Germanio ekzistas registrejo, kie tiu persono, do la prezidanto ekzemple, devas registriĝi. Tiu registrejo povas doni tian dokumenton)
  • kopio de la pasporto(j) de la reprezentanto(j)
  • rajtigo, ke la reprezentanto de Esperanto-Ligo Berlin ricevu vian parton de la heredaĵo por plusendi ĝin al vi, subskribita de la reprezentantoj de la asocio.


Ĉio ĉi devas esti jure farita tiel, ke germana banko ĝin agnoskas, do ĉe agnoskita persono. Ebla jura procedo por la tuto estas, kio en la germana oni nomas "Apostille" aŭ "Legislation".

La plej malfacila ŝajnas al mi la dokumento el la asocia registrejo. La 7an de oktobro mi sendis retmesaĝon al kelkaj adresoj, kiuj ŝajnis esti tiuj de la estraro aŭ Ĝenerala Sekretario. Ne venis reago ĝis nun. Mi por priparoli tion hodiaŭ do volis alvoki la Ĉinojn, atendinte respondon al mia retpoŝto de antaŭ dek unu tagoj. Tiucele mi instalis programon de la firmao SIPgate en mia telefono kaj tiel povis alvoki malmultkoste. Sed bedaŭrinde la respondinto ne parolas Esperanton! Sekve, li simple finis la telefonadon, sen ajna vorto. Mi eble post kelkaj tagoj denove realvokos, sed mia espero, ke la Ĉinoj ricevas sian parton estas malgranda. Kion ni do faru nun?

La opinio, ke la banko povas elpagi la monon nur samtempe al la heredantoj estas erara laŭ vidpunkto de pluraj advokatoj, do supozeble en la sekvaj semajnoj la Berlina asocio jure procedos kontraŭ la banko por ricevi almenaŭ sian parton de la mono.