Hieraŭ la E-junularon de Berlin renkontis socidemokrata deputito kaj kandidato por la urbaj elektoj Ole Kreins kaj kelkaj junaj socidemokratoj de la urbero Lichtenberg, en kiu situas la Esperantodomo. La evento okazis pro peto de Ole, kiu supozeble volis sin plikonatigi por la venontaj balotoj, kiuj okazos la 18an de septembro en Berlin.

Ĉio okazis en tre agrabla etoso. Bedaŭrinde de la E-junularo venis nur kvar, fakte ĝuste tiom kiom de la socidemokratoj. Ni prezentis nin kaj nian agaderon, rakontis iom pri Esperanto kaj diskutis kun ili pri Esperanto, politiko kaj Berlin.

La celo de la renkontiĝo estis interkonatiĝo, do la rezultoj estas ne grandegaj. Tamen du aferojn ni fiksis:

1. La junaj socidemokratoj invitos nin al sia printempa kradrostadfesto la 30an de aprilo.

2. Ili serioze pripensas (fakte iliaj estraranoj al ni tion jam jesis) havi Esperanton kiel unu el la temojn por sia sekva somera studado.

Mi ekde nun povas senĝene inviti ilin al Esperanto-kursoj en Berlin kaj ili ankaŭ proponis sian politikan helpon por la kongreso en 2012. Ekzemple, se ni por pli granda estrarkunsido kun eksterlandaj funkciuloj bezonus salonon, ni povus peti kunsidan salonegon en la urbo domo.

Kompreneble antaŭ balotoj politikistoj estas ĉiam iom pli promesemaj. Mi tamen ĝojas, ke en tiu ĉi jaro ni en Berlin jam sukcesis flegi kaj plekti kontaktojn kun tri ne-Esperantistaj grupoj: nacilingvemuloj, (postkomunista) urbestrino kaj socidemokratoj. Krome, al la pirata partio ni havas kontakton.