Hieraŭ mi vizitis kune kun Henriko la kvartalan urbestrinon pri financoj, dungitaro kaj kulturo de Lichtenberg. Ŝi alskribis la Esperanto-asocion de Berlin, kies sidejo estas en ŝia urbero, ĉar ŝi volis ekkoni la novan estraron, elektitan en marto. Ni do havas aŭdiencon dum unu horo por starigi demandojn kaj iomete diskuti.

Podia diskuto dum la kongreso 2012: La LKK planas okazigi podian diskuton pri ĝemelaj urboj. Ŝi promesis aŭ mem veni aŭ sendi la koncernan respondeculon. Ĉiokaze, ŝi ankaŭ komentis pri la ideo, ke Bialistoko kaj Lichtenberg fariĝu ĝemelaj urboj. Tio laŭ ŝi estas malverŝajna, ĉar Hajnowka, urbo proksima al Bialistoko jam estas partnera urbo de Lichtenberg. Du tiom proksimaj partnerurboj ne estas kutimaj.

Varbado: Ŝi montris interesiĝon pri nia propono traduki la paĝaron de Lichtenberg parte al Esperanto, t.e. nur la neŝanĝeman parton. Detalojn ni priparolu kun la koncerna respondeculo. Ankaŭ eblus eldoni broŝuron pri Lichtenberg en Esperanto antaŭ la kongreso sekvajare. La preskostojn pagus la urbo, la tradukojn devus liveri ni. Informoj pri la kongreso ankaŭ aperu en iu eldono de la Urbodomaj Novaĵoj.

Entute, ŝi ŝajnis vere subtenema kaj simpatia. Oni kompreneble ne forgesu, ke en septembro estas balotoj en Berlin kaj antaŭ tiuj, politikistoj emas promesi iom pli ol kutime. La 18an de aŭgusto venos deputito de la socidemokratoj al la Esperanto-junularo. Ŝajne la Esperantistoj estas graveta parto de la elektantaro en Lichtenberg en la percepto de la tieaj politikistoj.