Neniu scias kia prezidanto de Usono estos Barack Obaka, kaj oni ne povas demokratie prijuĝi lian prezidantecon ĝis 100 tagoj post lia ekregado. Tamen, temas pri la prezidanto de Usono, la plej potenca politika estaĵo de la mondo kiu senĉese militadas ĉie tra la mondo depost 3 jarcentoj. Krome, kiel ĉiu alia prezidanto, temas pri servuto de la plej povaj kapitalismaj entreprenoj.

Tial mi konsideras, ke estas demokratie malsana afero la fakto propagandi lin. Despli se oni riskas penti pri tiu propagandado.

Triste mi rimarkas, ke la komunumo de esperantistoj i.a. estis kaptita de liaj propagandaj rimedoj, kaj tial plimulto de retejoj, retlistoj kaj ĉiu esperantista retaĵoj kaj komunikiloj pripropagandas la tuj estontan prezidanton de Usono.

Kristale klare montriĝas, ke estas simple propagandilo al S-ro Obama, la ideoj por ŝanĝi Amerikon (sic) [kutime usonanoj nomas la tutan kontinenton kiel sian landon].

Venkis la negro post regado de la plej malamata fiulo; kaj tial oni traktos lian politikon kiel la revon de Martin Luther King, kaj tial oni traktos lian politikon bona kompare al tiu de Bush, kaj tial oni traktos lian politikon bona ĉar li estas ano de sumpremata raso, kaj oni traktos lian politikon bona ĉar li faris bonegan propagandon en ĉiuj malplimultaj kolektivoj. Esperantismo ankaŭ estis kaptita de liaj propagandaj kaptiloj.

Mi skeptike antaŭvidas bona la politikon de la nova prezidanto de Usono. Mi konsideras la fakton voĉdoni por Esperanto en la propagandilo de Obama, propagando por konsento al lia estonta politiko, eĉ se fia. Mi ne voĉdonas pro la fakto ne fali en tiu kaptilo.

Krome, mi ŝatus memorigi ĉiujn, ke Barack Obama, en tiu momento subtenas Israelon kaj ties krimojn.