Macko Eugen's articles

 • Dialogiko de esperantista diplomato

  - 6 weeks ago
  Esperanto-politik-filozofia prelego kiu okazis je la 25a de marto 2021 en ZOOM, organizita de EDE-HU en Budapesto, estas audebla kaj videbla ankau rete en la YouTube, en 2partoj de la prelego: 1a parto; https://www.youtube.com/watch?v=QMBL2nLWzWc&t=10s 2a parto; https://www.youtube.com/watch?v=PD7g5lxlpLU&t=8s Dialogiko de esperantista diplomato La dialogiko estas necesa metodo por esperanto kaj por diplomatio. La tasko de ambau estas la solvo de la k…

 • Die Dialogik eines Esperantisten Diplomaten

  - April 28, 2021
  Der Vortrag ist auch in YouTube zu hören und zu sehen : https://www.youtube.com/watch?v=avD-TnX7dOA Die Dialogik eines Esperantisten Diplomaten Für Diplomatie und Esperanto ist die Dialogik notwendige Methode. Für beides ist Aufgabe die Lösung der Verständigung. Was nur dann aufrichtig geschehen kann, wenn wir den anderen nicht nur über unsere eigene Wahrheit überzeugen wollen, sondern versuchen auch seine Wahrheit zu verstehen. Dies übersteigt die klassische Dialektik u…

 • Magyarországon be kell vezetni a nemzetközi eszperantó nyelvet az iskolákba!

  - April 27, 2021
  Döngetni kaput, falat…! Az internetben, YouTube-on mint elöadás is látható és hallható: www.youtube.com/watch?v=yPFGFwG5bpk Ajánlat az oktatási minisztériumnak 25.04.2021. Budapest. Magyarországon be kell vezetni a nemzetközi eszperantó nyelvet az iskolákba! Az Európai Unióban, Magyarországról a mostani nem megfelelő, nacionalista vélemény helyreállításában, sokat segítene a nemzetközi eszperantó nyelv oktatásának bevezetése az iskolákba. Mert történelmileg biz…

 • Esperanto transpashis la klasikon

  - April 27, 2021
  Esperantofilozofia prelego , je la 15. marto 2021, en la Skajpo, organizita de la Munkena Esperanto Klubo. Tiu prelego estas videbla kaj audebla ankau rete en: Eugen MackoYou Tube; Esperanto transpashis la klasikon. www.youtube.com/watch?v=_-W5817pyOU&t=397s Antau tri jaroj somere, kadre de EDE kunvenoj en Alsóörs che Balatono, okazis jam seminario pri tiu temo. Fakte mi volas nur kunfandi la esencon de tiuj pensoj. Enkonduke mi volas iomete klarigi la nocioj…

 • Diskutado de Blazio Wacha kun Eugeno Macko:

  - March 31, 2021
  Kara Blazio, al Via hieraua diskutaldono pri dialogiko, mi volas aldoni kelkajn pensojn. Mi havas la impreson, ke vi la dialogikon komprenas iomete redukte al etiko. Etiko estas nur parto de filozofio, jes tre grava precipe por la politiko, kiu en nia kazo pro la EDE devus nin multe interesighi. Sed dialogiko pripensas la bazan filozofian problemon, kiu rilatighas al esto kaj chiesto, ni aldonu sur nia planedo. Tiu komencas che la nuna realeco, kiu sperteble superpashis la idealisma…

 • Apróságok / Kleinigkeiten / Malgrandecoj

  - February 17, 2021
  Az eszperantó átlépi a nemzeti nyelvek idiotizmusát Egy úgy mondva „ szépen beszélt“ nemzeti nyelv, tele van idiomokkal és idiotizmusokkal. Különösen a magyarok ne felejtsék el, a Trianon után, e nyelvhez tartozó népek felfogási módját, mely a többnyelvüség hatására, a megértési logika is megváltozik, vagyis eltávozik a megrögzött szokásoktól. De mindez a nyelvek, különösen a jelen idök fejlödési világstruktúrájához tartozik. A nyelv elöször is a megértéshez szükséges. Után…

 • Kio nun okazas en Usono…/ Das was jetzt in der USA geschieht…/ Ami most történik az USA-ban…

  - January 20, 2021
  Kio nun okazas en Usono, estas malvastigo la historian evoluon en la polarizo. En la lando kie antue okazis ekzemple libera, multflanke konstruktiva demokratio, nun fermighas al dupolara dialektika kontraueco. Bedaurinde la sama problemo kiu okazis en Europo jam antau kelkcent jaroj, de kie tiam la Usonanoj montris la eliron. Bedaurinde nun ankau tie montrighas rigida malkapablo kompreni la pluan historian evoluon. Estas malghoja sperti, ke tio okazas en la lando, kiu ghis nun servi…

 • Postkristnaskaj pensoj / Karácsony utáni gondolatok /Gedanken nach Weihnachten

  - December 30, 2020
  Kristnasko kiel kristana festo de la konformighpreteco. Grava sintenmaniero de la kristaneco estas la konformigho, al kio apartenas la lernado. Char nur per lernado ni povas al iu, au al io, alkutimighi, anshtatau ke ni devigu, au devigighus. Tiu samtempe signifas, ke ni ne apliku la perforton de la devigo, sed lernu kio estas racie necesa. Lerni eblas nur tempe. Kion necesas sperte pruvigi. La sintenmaniero de la kristaneco montrighis necesa, en la nuntempa historio, en kiu sp…

 • Esperanto, oficiala lingvo de Eŭropa Unio, nun !

  - December  4, 2020
  Esperanto, oficiala lingvo de Eŭropa Unio, nun ! Ni, civitanoj de Eŭropo kaj de la mondo, ni vokas vin fari el Esperanto la 25an lingvon de Eŭropa Unio, por Eŭropo pli demokrata kaj pli justa rilate al ĉiu lingvo kaj kulturo de la kontinento. Elekti Esperanton estas plia paŝo en la eŭropa konstruado. Mankas debato je la eŭropa nivelo, Eŭropo ne devas esti nur ekonomia, ĝi devas esti ankaŭ Eŭropo de la popoloj. Esperanto : Kial tio estas grava Unu el la fondaj principo…

 • Egy eszperantista diplomata dialogikája

  - December  4, 2020
  A diplomáciának meg az eszperantónak is a dialogika a szükséges metódusa. Mindkettő feladata a megértés megoldása. Ami őszintén csak akkor történhet, ha a másikat nem csak igazunkról akarjuk meggyőzni, hanem megpróbáljuk az ő igazát is megérteni. Ez felülmúlja a klasszikus dialektikát és az új dialogikus gondolkodást igényli. Mivelhogy a dialogikus gondolkodásból promováltam, talán érthető, hogy mindenben, mindenhol és mindenkiben a dialogikát keresem, most amikor ennek a megértése és…

 • Dialogika transpaso de la klasiko per Esperanto

  - September 12, 2020
  1. La dialogike nova pensado en la filozofio transpasis, nun jam antaŭ pli ol cent jaroj, la klasikan idealismon. Preskaŭ samtempe kun la apero de la arte-farite dialogika lingvo Esperanto, kiu siaparte simile transpasis la klasikan lingvistikon. Tio estis la tempo de secesio, kiam la arto ne plu volis obei la klasikajn regulojn de bildigo kaj serĉis novajn vojojn. Al klasikaj pensuloj ŝajnis tiu nova movado kiel malserioza ĥaoso kaj ili volis ridindigi, diskretidigante ĝin, kie ili nur po…

 • A klasszika dialogikus meghaladása az eszperantó­val

  - September 12, 2020
  1. A dialogikusan új gondolkodás immár több mint száz éve megha­ladta a klasszikus idealizmust. Szinte egy időben a mesterségesen dialogikus eszperantó nyelv megjelenésével, amely a maga részéről szintén túlléptett a klasszikus nyelvészeten. Ez a szecesszió korában történt, amikor a művészet már nem kívánt engedelmeskedni a klas­szikus ábrázolás szabályainak, és új utakat keresett. A klasszikus gondolkodóknak ez az új mozgalom zavarosnak, ko­molytalan dolognak tűnt, és ahol csak lehetett,…

 • Dialogische Überwindung der Klassik mit Esperanto

  - September 12, 2020
  1. Das dialogische neue Denken in der Philosophie hat den klassischen Idealismus schon mehr als hundert Jahre über­wunden. Fast gleichzeitig als auch die künstlerisch-kon­struierte, dialogische Sprache Esperanto erschien, welche gleichzeitig auch die klassische Linguistik überwand. Das war die Zeit der Sezession, als sich die Kunst nicht mehr den Re­geln der klassischen Tugenden unterwerfen wollte und suchte neue Wege. Für klassische Denker erschien diese neue Bewegung als ein nicht seriö…

 • Interfaka nova pensado

  - August 11, 2020
  Mia ŝatata scienco post la filozofio fariĝis la socipsikologio, aparte de kiam mi okupiĝas pri politiko. Mia interesiĝo pri ĝi ne estas nova, ĉar ĝian aktualecon (jam antaŭ pli ol kvardek jaroj) mi rekonis kiel ekster­landano en Germanio. Por miaj filozofiaj studoj mi elektis ĝin en la mun­­kena Universitato Ludoviko Maksimiliano (LMU) kiel krom­fakon. Senpere mi observadis la socion ĉirkaŭ mi kaj devis konstati konfuzan konduton, aparte en rilato al mi kiel eksterlandano. Dum la observado…

 • Új, interdiszciplináris gondolkodás

  - August 11, 2020
  Kedvenc tudományom a filozófia után, különösen amióta politikával foglalkozom, a szociálpszichológia lett. Nem új az érdeklődésem irán­ta, mert aktualitását (immár több mint negyven éve) külföldiként már Németországban felismertem. Filozófiai tanulmányaimhoz mellék­tárgyként választottam a müncheni Ludwig Maximilian Egyete­men. Közvetlenül figyeltem a környező társadalmat, és egyfajta zavart vi­selkedésmódot vettem észre, különösen velem mint külföldivel szem­ben. Hamarosan feltűnt, hogy e…

 • 2020 junio 4. funebra tago de la naciismo en Hungario

  - August 10, 2020
  Antau 100 jaroj subskribis la hungara delegacio en Trianono la pacdiktajhon. Grafo Apponyi Albert chi okaze haltis paroladon antau la reprezentantoj de la venkpovantoj, en kiu li rifuzis la jughon. Tion valoras ankau hodiau trastudi, el kiu kun historia kono kaj konscio eblas multe lerni. Hungario perdis la 2/3 de sia antaua teritorio kaj 1/3 de sia hungara loghantaro. Ekde tiam estis malavantagha esti hungaro en la malaligitaj partoj. Sed ankau post cent jaroj ekzistas hungaroj kiuj…

 • 4. Juni 2020 Trauertag des Nationalismus in Ungarn

  - August 10, 2020
  Vor 100 Jahren hat die ungarische Delegation in Trianon den Friedensdiktat unterschrieben. Graf Apponyi Albert hielt eine Rede vor den Vertretern der Siegermächte, in welche er die Verurteilung zurückgewiesen hat. Diesen ist es auch heute Wert studierend durchzulesen aus dem ist mit Geschichts-Kenntnis und-Bewusstsein viel zu lernen. Ungarn verlor 2/3 des historischen Territoriums und 1/3 der ungarischen Bevölkerung. Seit dem ist es nachteilig in den abgezweigten Teilen als ungar zu l…

 • 2020. június 4. a nacionalizmus gyásznapja Magyarországon

  - August 10, 2020
  100 éve ezelőtt írta alá a magyar delegáció Trianonban a békediktátumot. Gróf Apponyi Albert ez alkalommal egy beszédet tartott, a győztes hatalmak képviselői előtt, melyben visszautasította az ítéletet. Ezt ma is érdemes áttanulmányozni, amiből történelmi ismerettel és tudattal sokat lehet tanulni. Magyarország elvesztette történelmi területének 2/3 –át és magyar lakosságának 1/3- át. Azóta hátrány volt a lecsatolt területeken magyarnak lenni. De még száz év után is vannak magyarok azoko…

122 articles in total