A fokozással (melléknév esetében) leggyakrabban valamely dolog/személy tulajdonságának fokát más dolgok/személyek azonos tulajdonságának fokával vetünk össze (relatív fokozás):

Mária szebb, mint Katalin.
Mária a legszebb (a lányok közül).

Mária tulajdonságának fokát (szép) vetettük össze Katalin ill. a többi lány azonos tulajdonságának (ők is szépek) fokával.

Ritkábban előfordul, hogy a fokozás nem más dolgokhoz/személyekhez viszonyítva, hanem egy képzeletbeli skálán mérve önmagában jelzi a tulajdonság fokát:

Minden műveltebb ember tudja, hogy ...

A ebben a kifejezésben a középfok (műveltebb) nem azt jelenti, hogy meghatározott személyeknél műveltebb, hanem azt, hogy a műveltségének foka egy képzeletbeli skála közepes (átlagos) tartományával jellemezhető.

Ez az abszolút középfok. Az abszolút középfok nem fordítható eszperantóra fokozással, körülírást kell alkalmazni:

Minden közepesen művelt (meze klera) ember tudja, hogy ...

Néha a felsőfokú melléknév is egy képzeletbeli skála elérhető felső értékére utal. Hasonlítsuk össze az alábbi két mondatot:

Péter volt a legnagyobb zavarban.

Péter a legnagyobb zavarban volt.

Aki jól tud magyarul, azonnal érzékeli, hogy az első mondat azt fejezi ki, hogy többen is zavarban voltak, és közülük Péter zavara volt a legnagyobb. Ez a relatív felsőfok, hiszen Péter zavarának nagyságát mások zavarának a nagyságához viszonyítjuk.

A második mondatból azonban világos, hogy egyedül Péter volt zavarban, zavarának nagysága pedig elérte egy képzeletbeli skála legfelső fokát. Így is kifejezhetnénk:

Péter olyan nagy zavarban volt, hogy nagyobb zavarban már nem is lehetne.

Ez az abszolút felsőfok. A melléknév abszolút felsőfokát az eszperantó nyelvben is felsőfokkal fejezzük ki, ám miközben relatív felsőfok esetén kitesszük a határozott névelőt, abszolút felsőfoknál a névelő elmarad. Ezek szerint a két mondat fordítása:

Petro estis en la plej granda embaraso.

illetve:

Petro estis en plej granda embaraso.

Tehát téves az a "szabály", hogy a melléknév felsőfoka előtt mindig "kötelező" lenne a határozott névelő.

Referencia: Rendszeres eszperantó nyelvtan 47. §