VILAĜMUZEA BICIKLOSERVO
SUPLEMENTA DEKLARO KONCERNE LA
KONTRAKTON POR LUI BICIKLON

REGULOJ PRI LA TRAFIKADO KAJ DANĜERPREVENTO

1./ La luanto deklaras, ke li konas la trafikregulojn pri biciklado, preskribitajn en la Trafikleĝo (KRESZ), kaj dum la lu-daŭro li/ŝi obeos ilin. Uzante biciklon en la teritorio de Subĉiela Etnografia Muzeo la luanto devas obei la aktualajn normojn de la trafikreguloj.

2./ Dum la lu-daŭro sur publika vojo la luanto ne rajtas bicikli paralele apud alia biciklanto, kaj devas lasi tiom longan distancon post la antaŭa veturanto, kiom sufiĉas por halti sekure en ajna situacio (almenaŭ 5, se necese 10 metrojn depende de la rapideco). La luanto ne rajtas surhavi aŭ kunporti tiajn vestaĵon, tekon, bantukon, ujon de fotilo, kiu(j) dumvoje falinte al la radospokoj povus kaŭzi akcidenton.

3./ La luanto konas la danĝerojn de la perbicikla veturado, kaj konsiderante ilin entreprenas la luadon. La luanto biciklas je sia propra respondeco, kaj okaze de akcidento kompenson pro la damaĝoj ne postulos de la Subĉiela Etnografia Muzeo. La luanto konscias, ke li/ŝi mem devas prizorgi asekuron pri akcidento, ĉar la jena servo ne enhavas asekuran kontrakton, sekve la luanto mem devos kovri la elspezojn aperantajn pro eventuala akcidento.

SANSTATO

4./ La luanto deklaras, ke komence de la lu-daŭro li/ŝi estas sana, konscias pri sia propra sanstato, nenia higienia problemo endanĝerigos lin/ŝin dum biciklado, respektive se li/ŝi havas higienian problemon (ekzemple hipertension, altan sangopremon), la medicino permesas por li bicikladon. La luanto scias, ke laŭ la Trafikleĝo (KRESZ) oni ne rajtas bicikli sub efiko de alkoholaj trinkaĵoj, kaj en la lu-daŭro konsumi alkoholaĵon estas malpermesite. Okaze de malobeo al tiu regulo, la respondeco pro la trafika delikto apartenos al la luanto.

REGULOJ KAJ SCIINDAĴOJ PRI BICIKLO

5./ La disponiganto kadre de la jena kontrakto dum la lu-daŭro disponigas biciklon al la luanto.

6./ La luanto ĉe la transpreno kontrolas la sendifektan teknikan taŭgecon de la biciklo, precipe la taŭgecon de la bremsoj, kaj tion atestas per sia subskribo. La luanto konscias, ke post la transpreno la respondeco pri la teknika taŭgeco de la biciklo apartenos al li/ŝi mem, kaj li/ŝi mem devos kvitigi la elspezojn aperantajn pro eventuala damaĝo, do kompenson li/ŝi ne rajtas postuli de la Subĉiela Etnografia Muzeo.

8./ La luanto devas kompensi al la disponiganto la damaĝon aperantan pro perdo aŭ ŝtelo de la biciklo. Se dum la lu-daŭro la veturilo estos ŝtelita aŭ perdita, la luanto devas kvitigi tiun sumon, kiu estas bezonata por akiri novan veturilon, nome 70 000 Ft-ojn. La luanto estas respondeca pri la damaĝoj kaŭzitaj per la veturilo al aliaj personoj, respektive li/ŝi estas respondeca pri la damaĝoj kiuj trafas la veturilon pro nekonvena uzado, kaj tiujn damaĝojn li/ŝi devas kvitigi.

9./ La Subĉiela Etnografia Muzeo prizorgas, ke la Vilaĝmuzea Biciklo estu konvene kaj senĝene uzebla. Se oni bezonas ŝlosfermi la veturilon, serurkablo estas je dispono.

10./ Uzi la Vilaĝmuzean Biciklon oni rajtas ekskluzive nur en la teritorio de la Subĉiela Etnografia Muzeo. Porti ĝin el la teritorio de la Muzeo estas malpermesite.

11./ La luanto deklaras, ke li/ŝi ekkonis kaj akceptas la kondiĉojn de la kontrakto. Pri la detaloj, ne priskribitaj en la kontrakto, validas la reguloj de la Leĝo pri la Civitana Juro (Ptk.).

TARIFO, DAŬRO, KONDIĈOJ KONCERNE LA LUADON DE BICIKLO

12./ La lu-daŭro de la Vilaĝmuzea Biciklo signifas la intervalon ekde la transpreno ĝis la komenco de la lasta horo antaŭ la fermo, tio signifas: maksimume ĝis la 16-a horo de la koncerna tago. La luanto ĝis la 16-a horo devas reporti la biciklon al la loko de la ekluo. Nenia kaŭzo nuligas la devon de la luanto redoni la Vilaĝmuzean Biciklon post la ekluo en la sama tago ĝis la 16-a horo.

13./ Eklui Vilaĝmuzean Biciklon oni rajtas nur ĝis la 15-a horo de la koncerna tago.

14./ La lutarifo de Vilaĝmuzea Biciklo estas 500 Ft-oj, por tiu sumo la luanto rajtas uzi la biciklon ĝis la 16-a horo de la koncerna tago. La luanto devas pagi la tarifon ĉe la biletkaso de la Subĉiela Etnografia Muzeo.

15./ La luanto ricevas la Vilaĝmuzean Biciklon kune kun serurkablo, registrita laux numero, tiun serurkablon kaj ĝian ŝlosilon la luanto devas redoni kune kun la biciklo fine de la lu-daŭro. Se la luanto ne redonas la ŝlosilon, li/ŝi devas pagi 1000 Ft-ojn por kompensi koston de nova serurkablo kaj ŝlosilo.

16./ La luanto por unu lupago nur unufoje rajtas ricevi la Vilaĝmuzean Biciklon, tio signifas: se la luanto jam luis kaj redonis la biciklon en la koncerna tago, kaj deziras denove lui, li/ŝi devas pagi la tarifon denove.

17./ La Vilaĝmuzea Biciklo estas luebla ekskluzive post
- 500 Ft-oj pagitaj en la biletkaso de la Subĉiela Etnografia Muzeo
- por personoj pli ol 18 jaraj deponita legitimilo, por personoj malpli ol 18 jaraj deponita legitimilo de la plenkreska prizorganto
- akceptita kaj subskribita lu-kontrakto kaj suplementa deklaro de Vilaĝmuzea Biciklo.

18./ Se la luanto luas porinfanan biciklon, la Subĉiela Etnografia Muzeo disponigas kun ĝi porinfanan kaskon. La prezo de la kasko estas 3000 Ft-oj. La luanto fine de la lu-daŭro devas redoni la kaskon kune nun la biciklo. Se la luanto ne redonos la kaskon, la Subĉiela Etnografia Muzeo rajtas devigi la luanton, ke tiu pagu 3000 Ft-ojn.

19./ Kune kun la Vilaĝmuzea Biciklo oni povas lui porinfanan sidlokon por tarifo plus 500 Ft-oj. Malmunti la porinfanan sidlokon dum la lu-daŭro estas malpermesite. La prezo de la porinfana sidloko estas 10 000 Ft-oj. Se la luanto luas porinfanan sidlokon kune kun la biciklo, li/ŝi devas redoni ĝin fine de la lu-daŭro. Se la luanto ne redonos la porinfanan sidlokon, la Subĉiela Etnografia Muzeo rajtas devigi la luanton, ke tiu pagu 10 000 Ft-ojn.