KaraokeErari povas ofte amdezir'
Kredema estas foje ĉiu vir'
Tion mi faris, kaptilon falis,
Sed por fatal', mi tamen batalis

Kion ajn portos al mi mia sort',
La punon teni pretas mia fort',
Blindigis min la magia flam',
Sed nun kie kaŝiĝas am'?

Eskapi rajtas ĉiu homa kor'
Esperas mi pri mia ĝoj'.