2. Esperanto-Festivalo IRIS - 7-14. de julio 2008

Szolnok, Hungario

En julio 2008 urbo Szolnok gastigos la 2-an Junularan kaj
Plenkreskulan Esperanto-Festivalon IRIS kaj la 35-an
Hungarian Esperanto-Kongreson.
Partoprenkotizo: po 5000Ft (ĉ. 19 eŭroj) tage, kiu inkludas
la kostojn de tranoktado kaj manĝado, respektive tiun de
multaj programeroj. Ni ofertas ankaŭ al vi eĉ la senpagan
partoprenon kun senpagaj manĝoj kaj tranoktado eble eĉ por
ĉiuj 7 tagoj, sed eblas partopreni ankaŭ nur kelkajn tagojn.
Se vi aktivos en la Festivalo kiel kunlaboranto aŭ helpanto,
ni ofertas rabaton en 3 kategorioj:
1. Helpeganto: al tiu, kiu efektive ĝisfine partoprenas la
organizadon kaj aranĝadon, ni donas rabaton de 100%-oj.
2. Helpanto: tiu, kiu povas helpi nur en kelkaj programeroj
ĝuas rabaton de 50%-oj.
3. Helpetanto: tiu, kiu helpas nur en unusola programero,
ricevas rabaton de 25%-oj.
Registri vin vi povas sur la hejmpaĝo
http://iris.eszperanto.info. Klakante al la ligilo ‘IRIS
tagaj programeroj’ (dekstre supre) vi povas vidi la ankaŭ la
detalajn planatajn programerojn. Se vi havas ajnan demandon
aŭ se vi fiaskis ĉe la registriĝo, ni helpas pere de la
retadresoj mesz@eszperanto.info kaj esperantohea@t-online.hu .
Se vi volas esti daǔre informata kaj/aŭ ankaŭ vi volas
partopreni la ĉiutagan, reciprokan informadon vi povas aliĝi
al junulara info@heszperanto.hu aǔ al la plenkreskula
eszperanto@googlegroups.com korespondlistoj.