I N T E R N A  I D E O :

estas la frateco de ĉiuj la homoj.

La utopio estas tia socio, en kiu la frateco praktikiĝas.

Por tiu socio la inerkomprenado ne sufiĉas,

sed ĝi estas nepre necesa.

La interkomprenado estos atingita nur kiam

ĉiuj la homoj regos ESPERANTON.

Tio okazos nur, se Esperanto estas instruita,

(same kiel la legado kaj kalkulo) en ĉiuj la bazlernejoj

de la mondo, por:

- respekti kaj savi ĉiujn vivantajn linvojn, kaj

  ebligi ke ĉiuj radias. (prosperiĝu)

- ebligi universalan interlkomprenon,

- ŝpari tempon kaj monon nun perditaj por malbone

  lernigi fremdajn lingvojn.

     / pensoj de: Georges - Henri Clopeau /