Oni informis nin ke en Tavernes de la Valldigna estas enskribo gravurita sur ŝtono, kiun faris esperantisto en la jaro 1933. “Antaŭen, esperantistoj” estas Esperante skribite. Kaj, erŝajne, estas unika en Hispanio.

[...]