КАКВО Е ЕСПЕРАНТО?

 

Есперанто е език, създаден за да улесни общуването между хора от различни страни.

 

Повече от стогодишното използване на есперанто го е направило жив език, способен да изрази всички нюанси на човешката мисъл.

 

Това е неутрален език, който създава възможност за равноправно общуване на хора от цял свят, без да дава предимства на никоя нация или култура.

 

 

Повече информация за есперанто и есперантското движение
можете да намерите в Интернет:

 

За есперанто:

 

http://www.interpres.org/esperanto/gxisdate.htm

на български

http://www.interpres.org/esperanto/pragman.htm

на български

http://www.esperanto.net

информация на много езици

 

Есперантски организации:

 

http://www.interpres.org/esperanto/bea.htm

Български есперантски съюз

http://www.uea.org

Световен есперантски съюз

 

Курсове по есперанто:

 

http://www.argilo.net

курс по есперанто за начинаещи на български

http://www.cursodeesperanto.com.br

интерактивен многоезичен курс, и на български

 

 

За допълнителна информация можете да пишете на:

 

esperanto@interpres.org