Wat is Esperanto?

 

Esperanto is een taal, ontworpen en ontwikkeld door de Poolse oogarts Zamenhof en bedoeld om de onderlinge verstandhouding en communicatie tussen volken te verbeteren.

 

Al meer dan 110 jaar wordt de taal wereldwijd gebruikt en blijkt een echte levende taal te zijn, waarin je je gedachten tot in de fijnste nuances vlot kunt uitdrukken.

 

Esperanto heeft een ongeëvenaarde kwaliteit. Ze is geoptimaliseerd om vlot geleerd te worden. Esperanto is dan ook veel gemakkelijker (of moeten we zeggen: veel minder moeilijk?) te leren dan eender welke andere taal. De eenvoudige, logische, strikt regelmatige grammatica is de basis en draagt sterk bij tot de vlotte verstaanbaarheid.

 

Esperanto is een strikt neutrale en internationale taal. Ieder mens, van welk volk, ras, geloof of geaardheid dan ook, mag het vrij gebruiken. De taal is aan geen enkel cultureel, politiek, religieus of een economisch systeem verbonden.

 

Esperanto heeft een enorme schat aan originele en vertaalde literatuur.

 

Als je Esperanto leert, ga je de wereld op een andere manier bekijken. "Esperantisten", mensen die de taal gebruiken, kunnen zonder tussenkomst van een tolk met alle andere Esperantosprekers over de hele wereld communiceren. Daardoor ontstaan contacten die heel waardevol zijn en die het mogelijk maken rechtstreeks kennis te nemen van iemands cultuur en gedachtenwereld. Esperanto wordt dan ook niet voor niets de vriendentaal genoemd. Esperantisten communiceren op voet van gelijkheid. Niemand kan het voordeel van het gebruik van een moedertaal uitbuiten, wat nu voor Engelstaligen wel geldt.

 

De Esperantobeweging heeft een wereldwijd net van contactpersonen, die op ieder interessegebied informatie kunnen verschaffen. Een net van logeeradressen maakt reizen gemakkelijk en goedkoop.

 

Esperanto leren kun je over de hele wereld: in groepjes, individueel of schriftelijk bij honderden landelijke verenigingen. Natuurlijk ook op Internet, waar deze cursus voor bedoeld is.

 

Als je voor Esperanto kiest zul je daar nooit spijt van krijgen, ook al spreek je al vele talen (of wil je er nog veel gaan leren!). Esperanto klinkt mooi en leert je wat de essentie van een taal is. Dat blijkt nuttig bij het eventueel leren van nog andere talen!

 

Esperanto voor Nederlandstaligen op Internet:

 

Esperanto Nederland: http://www.esperanto-info.nl

Vlaamse Esperantobond: Flandra Esperanto-Ligo: http://www.esperanto.be/fel/nl

Wereldwijd: Universala Esperanto Asocio (Rotterdam): http://www.uea.org