v

L’esperanto és una
llengua creada per facilitar la comunicació entre els pobles del món sencer.

 

Més de cent anys d’ús pràctic fan de l’esperanto un idioma viu, capaç d’expressar qualsevol faceta del pensament humà.

 

És un idioma internacional i neutral, donat que pertany a tots els pobles i proporciona comunicació entre persones de tot el món, sense intencions d’hegemonia cultural, política, religiosa o econòmica.

 

Qui aprèn l’esperanto té el privilegi de posseir dues ciutadanies que s’integren i s’enriqueixen mútuament; la primera és la que tots rebem quan naixem. Aquesta ciutadania està influenciada per les tradicions, els costums i les creences de cada país, és a dir, per la cultura local. La segona de las ciutadanies la guanyem quan, voluntàriament, optem por ser "ciutadans del món" a través de l’esperanto. És una ciutadania més àmplia que l’anterior i que engloba tota una cultura mundial, en les seves més diverses manifestacions.

Els qui opten per aquesta "doble nacionalitat" a través de l’esperanto s’anomenen esperantistes. Són persones que no sols coneixen l’esperanto, sinó que a més l’utilitzen per comunicar-se amb persones d’altres països, per establir contactes no discriminatoris amb altres cultures diferents i que són activistes en la divulgació i defensa de la idea d’una llengua internacional.

 

Després de que sorgís l’esperanto, les persones que el van aprendre van sentir la necessitat d’organitzar grups per la pràctica, l’ensenyament i la divulgació de l’idioma. Amb el pas del temps, aquests grups van créixer, alguns traspassaren les fronteres del seu país d’origen, van sorgir grups nous, i avui en dia hi ha centenars d’organitzacions esperantistes en funcionament arreu del món.

 

Conjuntament amb els esperantistes, aquests grups conformen el Món de l’Esperanto ("Esperantio") i les accions que s’hi desenvolupen constitueixen el que convencionalment s’anomena Moviment Esperantista.

 

Apreneu esperanto, feu-vos esperantistes i veniu a viure a Esperantio!

 

Esperanto a Internet:

Curs d’Esperanto: www.cursodeesperanto.com.br

Associació Catalana d’Esperanto: www.esperanto-ct.org

Associació Universal d’Esperanto: www.uea.org

Centre Multilingüe d’informació sobre esperanto: http:/www.esperanto.net