Oni rakontas ke juna arbo-hakisto, kiam iu pensis, ke li estis ŝtelisto en arbaro, provis mortigi lin pere de revolvera pafo. Antaŭ la danĝero, la arbo-hakisto multe kuradis kaj mirakle saviĝos!

Sed tio, kio okazis post tridek jaroj estis terure! La sama klugo, kiu ne mortigis la arbo-hakiston restis enigita ene de arbotrunko dum ĉi tiu tuta tempo, atendante la morton reveni!

Tio estis kiam, la sama jam maljuna arbo-hakisto laboradis em arbaro. Do, li intencis faligi la arbon, kiu entenis la kuglon. Li komencis labori kaj hazarde, pro la potenco de lia elektra segilo estas forprenata la saman klugon el tia malbena arbotrunko kaj...do, ĝi trafas lian propran koron!