Parafráze na novozákonní 1. List Korintským 13:1-8
Parafrazo je la novtestamenta 1-a Epistolo al la Korintanoj 13:1-8


Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými větvičkami
a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině,
nejsem nic víc než dekoratérka.
Se mi perfekte ornamus mian domon per lumaj ĉenoj, abiaj branĉetoj
kaj tintantaj sonoriletoj, sed ne havus amon al mia familio,
mi estas nenio pli ol ornamantino.

Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví,
navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl,
ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než kuchařka.
Se mi ŝvitlaboregus en la kuirejo, mi bakus kilogramojn da kristnaska sukeraĵaro, kuirus bongustegajn pladojn kaj preparus modele aranĝitan tablon, sed ne havus amon al mia familio, mi estas nenio pli ol kuirantino.

Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy
v domově pro seniory a všechen svůj majetek darovala na dobročinnost,
ale neměla lásku ke své rodině, nic by mi to neprospělo.
Se mi helpus kuiri supon por senhejmuloj, kantus kantojn
en hejmo por senioroj kaj sian tutan havaĵon donacus por bonfarado,
sed ne havus amon al mia famlio, per tio mi neniom profitus.


Kdybych ověsila vánoční stromeček třpytivými baňkami
a vánočními hvězdami, zúčastnila se úchvatných slavností,
zpívala sóla v kostelním sboru, ale zapomněla na Ježíše,
potom jsem nepochopila, oč o Vánocích běží.
Se mi ĉirkaŭpendigus la kristnaskan arbeton per trembrilantaj globornamaĵoj kaj kristnaskaj steloj, partoprenus ravajn solenaĵojn,
kantus solojn en la preĝeja koruso, sed forgesus pri Jesuo,
tiam mi ne komprenus, pri kio dum la Kristnasko temas.

Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Amo interrompas bakadon por brakumi la infanon.

Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Amo lasas ornamadon kaj kisas la edzon.

Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu.
Amo estas amikema kaj pacienca spite al hasto kaj streso.

Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními
porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy.
Amo ne envias la aliajn pro ilia domo kun valoraj kristnaskaj
porcelanaj servicoj kaj belegaj tablotukoj.


Láska neokřikuje děti, ale je za ně vděčná, že jsou.
Amo ne kriadmonas la infanojn, sed dankemas por ili, ke ili estas.

Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat,
ale ráda obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Amo ne donas nur al tiuj, de kiuj ĝi povas ion atendi,
sed volonte pridonacas ĝuste tiujn, kiuj ne povas repagi tion.


Láska všechno vydrží, všemu věří, všechno doufá, všechno snáší.
Láska nikdy nepřestává.
Amo ĉion eltenas, ĉion kredas, ĉion esperas, ĉion toleras.
Amo neniam ĉesas.

Mobilní telefony špičkové kvality se rozbíjejí, perlové náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska zůstane.
Pintkvalitaj poŝtelefonoj rompiĝas, perlaj kolieroj perdiĝas,
golfbastonoj rustiĝas. Sed la donacita amo restas.


posláno dr. Maxem Kašparů
sendite de d-ro Max Kašparů

ze zahraničních zdrojů - autor neznámý
el eksterlandaj fontoj - la aŭtoro nekonatas

z češtiny do esperanta přeložila
la ĉeĥa lingvo esperantigis

Pavla Dvořáková