Mi partoprenis en la 32-a Komuna Seminario de Orient-aziaj Junularoj, kiu okazis en Pekino de la 20-a ĝis la 22-a de decembro. Antaŭ la alveno al Pekino mi timis aerpoluadon. Sed dum la KS, la aero estis pura same kiel Japanio. En la ĉielo neniom da nuboj troviĝis kaj brilegis la suno.

La partoprenantoj estis el diversaj landoj. Ĉinio,Koreio,Mongolio,Vjetnamio,Nepalo, ktp. Ĉeestis multaj junuloj, sed mi ne memoras la precizan nombron de la partoprenantoj. Mi miris ke ĉinaj junuloj ĉefe estas virinoj kaj studentoj de universitato. Preskaŭ ĉiuj el ili estas komencantoj, sed kelkaj parolas Esperanton fluege.

Mi ĉeestis ĉiujn oficialajn programerojn krom tiuj por komencantoj. Por mi, preskaŭ ĉiuj estis tre amuzaj, sed unu estis nekontentiga. Ni oficiale diskutis pri la temo “Kia maniero estas taŭga por kontakti inter la junularoj en Azio ”, sed por mi la enhovo de la programero ne estis diskuto. Nur kelkaj prezentis situacion kaj retpaĝon de ĉiu lando, sed mi volis diskuti libere, serioze kaj elkore kun ĉiuj. Nun mi scias, ke estis malfacile efektivigi mian postulon. Por la ĉinaj organizantoj, la KS estis unu el oficialaj laboroj subtenataj de la registaro. Ĉina Esperanta movado estas unika. Ĝi ne estas ĉivitana movado, sed ŝtata movado. Laŭ mia opinio, junulara movado kiel KS ne devas esti organizita kun helpo de registaro. Junulara movado nepre devas esti libera el aŭtoritato.

Ĉiuvespere, mi pasigis neforgeseblan tempon. Vespere de unua tago, ni kantis kaj trinkis en karaokejo. Mi miris ke multaj japanaj kantoj troviĝas en maŝino de ĉina karaokejo. Vespere de dua tago, okazis Amuza vespero en la kongresejo. Fine de la vespero ni ĉiuj nature ekdancis. Tiam mi aŭdis sonon, ke muroj de ŝtatoj rompiĝas en petecojn. Poste, ĉinoj kondukis nin al Hohaj(后海). Tie kolektiĝas multaj trinkejoj ĉirkaŭ lageto. Ni ankaŭ promenadis sur tradicia strateto nomata Huton(胡同). Ĉinoj estas nekredeble afabla. Ili regalis tro multe. Kompare kun ĉinaj koroj, la japanaj estas tre malgrandaj.

Antaŭtagmeze de 22-a, ni vizitis al la Internacia Profesia Lernejo. Tie ni spektis kaj lernis tradician kuirarton de Ĉinio. Studentoj de la lernejo instruis al ni kiel kuiri kaj ni fakte kuiris kun iliaj helpoj. Poste, ni vizitis al ekspozicio de ĉina kaligrafio. Mi penis kompreni valoron de la kaligrafio sed post ĉio mi ne povis. Posttagmeze, triono da partoprenantoj revenis hejmen, ĉar ĉiuj programeroj finiĝis. Sed mia vojaĝo daŭris. Mi partoprenis ekskurson.

La ĉinaj organizantoj kondukis nin al famaj turismaj lokoj kiel Granda Muro, Tiananmen-Placo. En Ĉinio, konstruaĵoj por imperiestro estas mirinde granda.
Vespere de 22-a kaj 23-a, mi iris drinkejon kaj dancejon kun junuloj. Drinkante bieron, mi diskutis kun ĉinoj pri multaj aferoj. Mi surpriziĝis ke la ĉinoj kritikas la registaron private. Ili ne ŝatas la regon de la komunisma partio.

Post la reveno, mi decidis viziti Pekinon denove. Ni devas daŭre kontaktiĝi kun ĉinaj junuloj por krei internaciisman movadon inter orienta azio.