Unu, unu, uNUa...NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU


La uNUa leciOno

(La unua leciono)

(La 1a leciono!)

((La 1-a leciono...))


U

NU

U

NU,,

UNU, UNU

...

u, nu, unu, UNU

u, nu, unu, UNU.

Unu, unu, uNUa,

leciOno... uNUa.Post la nula leciono

sekvu nova leciono!

La unua leciono

estu vera leciono,,

estu bona leciono!.-uton, -luton, hej, saLUton

Mi salutas vin! SaLUton!

Hej! SalUton! Hop! SaLUton!

-uton! -luton! Hej, SaLuton!

Ek!Magyar nyelvű, szabad fogalmazású összefoglalásEgy. Egy....Első.

Egy. Egy... Első:

Egy... az első.

Jöjjön az első.

A nulladik lecke után következzék az első lecke!

Az első lecke legyen igaz, lecke, legyen jó lecke!

Üdv! Szervusztok! Helló! Szia!.

Vágjunk bele!

-----------------------------

Betűk, fonémák, hangok

a - magyar á, ha hangsúlytalan, egész rövid

s - magyar sz

nula - ejtsd kb. núlá

unua - ejtsd kb. unÚa, a hangsúly a második u (Ú) hang szótagján van

leciono - leciOno (a hangsúly, mint mindig, az utolsó előtti szótagon van)

vera - ejtsd, kb. verá

bona - eldst kb. booná, boná (az o kicsit hosszabb, mint a magyar rövid o, de

a "hangszín" maradhat)

estu - ejtsd: esztu

estas - ejtsd, kb.: esztász

,VORTOJ - SZAVAKunu - egy

unu - 1 (mindkét u rövid)

unua - első

a - sokszor rövid á, hansúlyos szótagban félhosszú á ,

unua (uNÚa, a második szótag a hangsúlyos, erősebb, kicsit lehet hosszabb is) - első

la unua (la uNÚa) - az első

leciono (leciOno, leciÓno: az udolsó előtti szótag a hangsúlyos, ez itt történetesen o: erősebb, kicsit hosszabb is lehet, de nen olyan "zárt", mint a magyar hosszú ó. Inkább a rövid magyar o-ra hasonlít, mintha azt ejtenénk kicsit hosszabban). Vigyázat, a magyar hosszú. zárt ó-t esetleg még u-nak is hallhatják... A magyar a (ablak) viszont egész közel van, tulajdonképpen, az o hanghoz.)

la unua leciono (la uNÚa leciÓno) - az első lecke

la nula leciono - a nulladik lecke

post la nula leciono - a nulladik lecke után

post Januaro (ejtsd: poszt jánuÁro) - január után

post io (ejtsd: poszt ío) - valami után

post mi - énutánam

nova - új

vera - igazi

vera leciono, VEra leciOno - igazi lecke, valódi lecke

bona (bo:na) jó

bona leciono (BOna leciOno) - jó lecke

sekvu - következzék, következzen, "jöjjön"

saluton (saLUton); por hungaroj: száLÚton - üdv, szervusz, szervusztok, üdvözletem stb.

találkozás elején használt köszönési forma. Hsználható úton, útfélen: saluton!

Mi salutas vin (Mi salUtas vin) - Üdvözlet, üdvözöllek (benneteket), Üdvözlöm (önöket)

Ek! - Rajta! Kezdjük! Kezdheted! Na csináld! .... most!!!

iri - menni

ekiri - elundulni

nu - hát, no

Nu, ni vidos... - Hát, majd meglátjuk....

ni ekiru - induljunk el


Magyar tanulók oktatóinak figyelmébe:

A magyarból nem ismert betűértékek:

s - sz

a - á, illabiális a

A leckében tudtommal más "új betű" nem szerepel. Ezek a betűk előfordultak a nulladik leckében is.

Nincs a leckében olyan jelen idejű igét tartalmazó, kiejelentő mondat, amelynek a magyarban névszói állítmány felelne meg. (A férfi tanár. A gyermek tanuló, A vasaló tárgy).

Szerintem sok korábbi tanfolyamnak és magyar közönségnek szánt tananyagnak (nem jelentős, de szót érdemlő) hibája, hogy - tulajdonképpen "európai" minták alapján az első leckékben harmadik személyre vonatkozó azonosító mondatokat tesznek: ezek a magyar megfelelőktől szerkezetileg nagyon különböznek, nyelvtaniilag kevéssé tudatos tanulók esetén 1) felületes elsajátításhoz 2) félreértéshez vezethetnek.

Számomra emlékezetes, hogy gyerekek néha a korán bevetett kopula "állítmányjelölői" általánosításával ilyen mondatokat produkálnak: "Johano estas mangxas.".

A veszélyt én ekerültem azzal, hogy a kopulás mondatokban nem kiejelentő móddal éltem:

La unua leciono estu bona leciono.

(Ne: La unua leciono estas bona leciono).

Felszólító mondatban a magyarban is van kopula.

Az eszperantó kopulás mondatokat 1) első, második személlyel 2) múlt idővel 3) nem kijelentő móddal kellene kezdeni, s ezekből átlépni az egyes szám harmadik személyre vonatkozó kijelentő mondatokra.

Mi estas gaja - vidám vagyok. (Ez könnyű!)

Estu gaja! - Légy vidám! - (Ez könnyű!).

Johamo estis gaja - János vidám volt: (EZ könyű)..

Johano estas gaja.- János vidám. (Ez nehéz, de van. szegény magyaroknak meg kell tanulniuk!)


Házi feladat:Másold le, majd olvasd föl:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA UNUA LECIONOPost la nula leciono

sekvu nova leciono!

La unua leciono

estu vera leciono,,,

estu bona leciono!.


Poemeto lernenda parkere

(Kívülről megtanulandó vers:)-on

-ton

-luton!

sa-

sa-

sa-

sa-

luton!

-lu-

-lu-

-lutton!

Sa-

sa-

sa-

sa-

luton!Nehéz feladat:Köszönj a szomszédodnak (elsőként)!