Bildoj, bildoj, kinarto

------------------------

Filme bildoj fiksiĝas,

bildoj aras, miksiĝas,

kontinuaj vidiĝas.

-------------------------------

Jen trairas ni padon:

movas bildojn kinarto,

bildoj movas imagon.,

-------------------------

Paŝas, pasas imago,

post sufiksa finaĵo

sekvas kino, kinaĵo.

----------------------------

Kino, kino, kinaĵo,

kiel vino, vinaĵo,

nin venenas, vi, mago!

-------------------------------------

En kinejo kinaĵo:

movas bildoj, film-agoj

sentojn, pensojn, imagon.

-----------------------------------------------

Mago, mago, vi mago,

regas vi nin, fi-mago.

Kino, kino, kinado...

--------------------------------------

Arto, arto, kinarto,

estas tamen nur parto

vi de nia bonfarto!

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Kun libera vortordo

-------------------------

Tre utile agas tiu,

por la bank' laboras kiu,

aŭ produktas lavpulvoron,

dum retenas propran ploron.

--------------------

Ne utilas ludi kartojn,

nek utilas kribri vortojn,

malutilas verŝi larmojn,

plej utilas nutri vermojn.

------------------------

Nun mi havas mishumoron,

sed ne diktas al vi ploron,

tamen venos ja aŭroro,

sur ŝoseoj kuŝos oro.

----------------------------------------------------------------------

KELKO TRE GRAVA

-------------------

En scienco kursivaĵo

devas esti ja kursiva

por ke estu la sciaĵo

evidente ekskluziva!

------------------

Se vi kursivigas false

vidas oni, vi ne vidas.

Estas ja tuj evidente

ke vi ĉiun nur misgvidas

-------------------------

Se vi legas transkursive,

tamen ion vi ja kaptos.

Ne tre gravas, ke la mondo

miskursive, vin misbaptos.