ĉu mortula ŝipo estas ankaŭ ŝip' de Esperanto?

Ne. Nur mi kaj ni, kelkopo, ne sukcesis kontribui,

kiel pensis ni junaĝe: post paroli: ankaŭ diri

ion en la lingvo, kiu ja esprimas preskaŭ ĉion

kaj esprimis ni nenion, kaj la tombo stas proksima

kaj nin urĝas bonaj estroj fini vere gravajn aĵojn

ektser kamp' de Esperanto, dum ni gapas nur pejzaĝojn.

Iljas tamen plu espero, ja espero plu ekzistas.

imjas ja espero ĉiam.

--------------------------------------------------------------

Glosoj

iljas, imjas - ekzistas

ekzistas - iljas, imjas

ĉiam - ĉiutempe, malneniam, pli-malpli eterne, senĉese

junaĝe - en juna aĝo, kiam oni estis/estas/ estos juna

--------------------------------------------

Notoj

1) En Esperanto ekzistas ankaŭ sinonimoj, sinonimaj vortoj,

sinonimaj sintagmoj, ekzemple:

klubestro, ĉefo de la klubo, klubogvidanto ktp.

2) la vortoj imji, ilji estas pruntaĵoj el Pjaspo

3) En Esperanto ekzistas bona serio de kuŝi, stari, pendi,

ekzisti, troviĝi: iel sinonimaj kun la infinitivo esti.,

4) stas estas leĝera versio de estas, por konversacio aŭ poezio

Frue aplikis la formon 'stas Georgo Lagranĵ, por produkti bonajn

kanzon-tradukojn el la lingvo franca